Spelling en grammatica

Spelling algemeen

Officiële spelling van Nederlandse woorden 
 
Lijst met veelvuldig fout gespelde woorden 
 
Regels over de Nederlandse taal (de ANS)


Werkwoordspelling (d's en t's)

taaladvies.net/taal/advies/vraag/315/gemaild_geemaild/

Tegenwoordige tijd

Is het 'Vind je?' of 'Vindt je?'
uitleg vervoegen in de tegenwoordige tijd

 

Verleden tijd

Is het 'Ik heb het gemelt' of  'Ik heb het gemeld' of 'Ik heb het gemeldt'.
uitleg vervoegen in de verleden tijd

   
Verleden tijd van Engelse werkwoorden in het Nederlands

Is het 'Hij speechde goed.' of 'Hij speechte goed.'

uitleg Engelse werkwoorden

 
Is het 'geë-maild' of 'ge-e-maild'

uitleg vervoeging werkwoorden die beginnen met een e, i of u

  

Oefeningen en toets werkwoordspelling

oefening werkwoordspelling (10)

oefening werkwoordspelling (10)

oefening werkwoordspelling (25) 

oefening werkwoordspelling (20)

oefening werkwoordspelling (6x20) 
spellingtoets

De juiste persoonsvorm: Een aantal mensen heeft/hebben...

Is het:

- 'Een aantal studenten heeft gestaakt' of ' Een aantal studenten hebben gestaakt'.

- 'Je kan dat beter niet doen' of 'Je kunt dat beter niet doen'.

uitleg persoonsvorm

Bijvoeglijk naamwoord

Dat opvallende affiche/Een opvallend affiche

uitleg bijvoeglijk naamwoord met en zonder -e
 

Stofaanduidingen: De goude(n) kooi.

uitleg  
  

Oefening bijvoeglijke naamwoord

oefening (10)

oefening (25)

Aan elkaar schrijven van samenstellingen

De tussenklang in samenstellingen: s of e(n)

Hoofdregel
In samenstellingen wordt een -s geschreven, wanneer deze ook wordt uitgesproken. Dus: stationsplein, moederskindje en scheepswrak

uitleg
regel tussen-n
oefening tussen-n

  
Wat is het verschil tussen 'tenminste en 'ten minste'?

uitleg aan elkaar of los

 
Wanneer schrijf je 'dichtbij' en 'dicht bij'?

uitleg dichtbij/dicht bij

  
Zon- en feestdagen

Als twee samengestelde woorden een gemeenschappelijk deel hebben en je noemt ze na elkaar met "en" of "of" ertussen, kun je bij een van de twee woorden dat gemeenschappelijke deel vervangen door een streepje.

uitleg zon- en feestdagen

 
Koppelteken bij vaste combinatie van woorden

Als de combinatie van woorden in z'n geheel een begrip is, worden alle woorden met koppeltekens verbonden. Bijvoorbeeld "jip-en-janneketaal".

uitleg jip-en-janneketaal

 

Beide/beiden - alle/allen - sommigen/sommigen

Is dit correct: 'Beide docenten zijn goed, beide zijn mijn favoriet.'? 

uitleg beide(n), alle(n)

andere/anderen

oefening (12)

Meervoud: ideën/ideeën - museums/musea

Is het meervoud van idee: 'kopiën' of 'kopieën'

uitleg

oefening meervoud (10)


Wat is het meervoud van woorden oorspronkelijk uit het Latijn, zoals decennium of matrix?

uitleg

Verkleinwoorden: auto'tje/autootje of sms-je/sms'je

Is het sms-je of sms'je
uitleg verkleinwoorden

Interpunctie en hoofdletters

uitleg interpunctie en hoofdletters

punt/uitroepteken/vraagteken

punt

komma
aanhalingstekens
  

klemtoon/accenten
puntkomma                                          

dubbele punt

hoofdletters 
  

oefeningen interpunctie en hoofdletters
oefening interpunctie en hoofdletters (10)
oefening interpunctie (10)

Schrijven van getallen

Wanneer schrijf je getallen in cijfers en wanneer in letters?

uitleg schrijven van getallen

Hun of hen

Is het 'Ik schrijf hun een brief' of 'Ik schrijf hen een brief'.

uitleg hun/hen

oefening (10)

oefening (10)

Betrekkelijk voornaamwoord: die/dat/wat/waar/wie

Is het 'Dat is het mooiste dat ik heb gezien.' of 'Het mooiste dat ik heb gezien.'

uitleg betrekkelijk voornaamwoord

oefening gebruik wie, wat, die, dat (15)

oefening betrekkelijk voornaamwoord (10)

Toetsen

korte algemene grammaticatoets
speltoets samenstellingen en afleidingen

spellingtoets
zelfdictee

zoek de taalfout

Evaluatieformulier

Heb je de online Taalhulp gebruikt, dan willen we je vragen het evaluatieformulier in te vullen. Het kost niet meer dan 5 minuten.

Laatst Gewijzigd: 13-10-2014