Duits

Het Academisch Talencentrum organiseert cursussen Duits op vier niveaus.

Algemene taalcursussen

In deze cursussen komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursussen zijn praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De lessen vinden een keer per week plaats. De cursussen starten tweemaal per jaar.

  • Duits 1 (ook semi-intensief in mei/juni)*

  • Duits 2 (ook semi-intensief in mei/juni)*

  • Duits 3 

  • Duits 4


    * Helaas hebben we de semi-intensieve cursussen Duits van mei/juni moeten annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen.

 


zomercursus

In de zomer biedt het Talencentrum een intensieve cursus aan. Deze cursus heeft dezelfde inhoud als de praktische cursussen niveau 2+3, maar wordt overdag gegeven gedurende drie weken, 5 dagen per week.

Start cursus:            Informatie op website en start inschrijving:
september 1 juli
januari-februari 1 november
medio mei (semi-intensief) 1 april

maatwerk en in-company

Naast het reguliere aanbod van open inschrijving cursussen is het ook mogelijk om taaltraining op maat te krijgen. Voor meer informatie, check onze maatwerk pagina.

Laatst Gewijzigd: 18-05-2015