Taalvraagbaak en abonnement

snel taaladvies    -   lage drempel    -    aantrekkelijke tarieven

Het ATC biedt een aantrekkelijk abonnement voor organisatie-onderdelen van de Universiteit Leiden. Houders van dit abonnement krijgen kortingen op diverse taaldiensten en kunnen gratis gebruik maken van de ATC-Taalvraagbaak Engels.   
  
 


Abonnement

Het abonnement biedt de volgende voordelen:

  • administratief gemak

  • gebruikersvriendelijk webformulier

  • binnen twee werkdagen deskundig online advies via de ATC-Taalvraagbaak

  • minimumtarief voor kleine opdrachten is niet van toepassing

  • aantrekkelijke kortingen op diensten van het Academisch Talencentrum

  • instappen kan elke maand.

 
Abonnementskosten: € 240 per volledig jaar (€ 20,- per maand)

U kunt zich hier abonneren.

Kortingen voor abonnementhouders

 

Zonder abonnement Met abonnement
Vertalingen

€ 0,20 per woord

(minimumtarief: €75,-)

€ 0,19 per woord

(geen minimumtarief)

Tekstredactie

€ 65,- per uur korting van € 2,- per uur

Maatwerktrainingen

€ 80,- per uur korting van 2%

Presentatie- en collegecoaching

€ 80,- per uur korting van 2%

Toetsen

afhankelijk van de aard en omvang van de toets korting van 2%

 

Opdracht verstrekken

Vertaal- of redactieopdracht

Houders van een abonnement kunnen via deze link een vertaalopdracht insturen.

Taalvraagbaak

Via de taalvraagbaak kunt u korte vragen stellen over vertaal- en formulieringskwesties in het Engels. U krijgt binnen twee werkdagen antwoord van een van de taaladviseurs. De vraag mag betrekking hebben op maximaal vijftig woorden. Via deze link kunt u uw vraag insturen. NB.


Overige diensten

Neem voor cursussen, trainingen en toetsen contact op met het Academisch Talencentrum. 071-5272332, e-mail.

Voorwaarden abonnement en taalvraagbaak

- Na indiening van uw aanvraag ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Na de verwerking van uw verzoek ontvangt u een welkomstbericht per e-mail met daarin een praktische handleiding met verwijzingen naar de webformulieren voor de verschillende opdrachtsoorten.
 
- Abonnementen worden uitsluitend verstrekt aan organisatie-eenheden van de UL en zijn niet overdraagbaar.
 
- De betreffende eenheid vermeldt bij aanmelding:
          - een SAP-nummer
          - de contactpersoon van de eenheid.

- Bij verlening van een abonnement wijst het ATC aan de eenheid een abonnementnummer en een uniek wachtwoord toe.
 
Het abonnement gaat in beginsel in op het moment dat de abonnementsaanvraag gehonoreerd wordt; een abonnement kan iedere maand ingaan en is geldig tot 31 december van het betreffende kalenderjaar. Zonder wederopzegging wordt het abonnement jaarlijks verlengd.
 
Opzegging geschiedt via het opzegformulier . Opzeggen voor het volgende kalenderjaar is mogelijk tot   uiterlijk 15 december.
 
- Het abonnement wordt tevens geacht ingegaan te zijn op het moment dat een opdracht aan het ATC verstrekt wordt, indien binnen twee werkdagen na het verlenen van de opdracht een abonnementsaanvraag wordt gedaan.
 
- De eenheid is zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van de medewerkers die van het abonnement gebruik mogen maken.
 
- De eenheid vrijwaart het ATC voor schade die door ongeoorloofd gebruik van het abonnement wordt toegebracht aan het ATC. 
   
- Ondersteuningsverzoeken via de ATC-Taalvraagbaak kunnen omwille van een snelle doorloop alleen gehonoreerd worden, indien zij de omvang van 50 woorden niet overschrijden. Een beroep kan gedaan worden op de ATC-Taalvraagbaak.
 
- Abonnementhouders zijn vrijgesteld van het voor kleine opdrachten gebruikelijke starttarief voor vertalingen.
 
- Indien naar het oordeel van de behandelende ATC-medewerker een verzoek of vraag via de Taalvraagbaak zich qua omvang of complexiteit niet leent voor behandeling in dit kader, is deze gerechtigd om - al dan niet in combinatie met een doorverwijzing - van behandeling van de “taalvraag” af te zien.

Laatst Gewijzigd: 03-02-2016