Frans 3+4 intensief

Praktische informatie

 

startmomenten juli/augustus
aantal lessen 15
lestijden zie rooster & inschrijven
prijs € 410,-(aspirant) studenten en medewerkers Universiteit Leiden
€ 555,- anderen
startniveau A1.2
doelniveau A2.2
instructietaal  Frans/Nederlands/Engels
tijdig inschrijven U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.
ROOSTER & INSCHRIJVEN

Cursusbeschrijving

De cursus Frans 3+4 is een cursus voor cursisten met een basiskennis van het Frans. Alle basisvaardigheden komen aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Na het volgen van deze cursus kan de cursist communiceren over eenvoudige onderwerpen uit het dagelijkse leven en eenvoudige radio- en televisieberichten begrijpen. Daarnaast zal de cursist in staat zijn korte en eenvoudige teksten te lezen en te schrijven.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: studie, beroepen, vrije tijdsbesteding. Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het Franse leven en de Franse gewoonten. De cursist bestudeert de elementaire grammatica en vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context. Tijdens de lessen zal het Frans in principe de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Titel Version Originale 2, A2, Méthode de français, Livre de l'élève + Cahier d'exercices. ISBN 9789460300844 + ISBN 9789460300851 
Auteur(s) Denyer e.a.
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum

Titel Grammaire progressive du français niveau intermédiaire, 3e édition avec 680 exercises
Uitgeverij CLE International.  ISBN 9789460307294
Verkrijgbaar bij  Boekhandel Van Stockum
   
Titel Corrigés grammaire progressive du français niveau intermédiaire, 3e édition avec 6840 exercises.  ISBN 9789460307300
Uitgeverij CLE International
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van Stockum

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. U kunt aan deze cursus deelnemen indien u de cursus Frans 2 (eindniveau A1) heeft gevolgd of indien u 1 a 2 jaar VWO Frans op de middelbare school heeft gehad. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 112 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
  • Toelichting tariefgroepen
  • Voorwaarden inschrijving en betaling
  • Veel gestelde vragen

Laatst Gewijzigd: 12-07-2017