Aankomende studenten

English for Academic Purposes (EAP) for Bachelor's Students

Deze cursus is bestemd voor studenten die een masteropleiding willen volgen en nog niet het vereiste C1 niveau Engels hebben bereikt. Alle vaardigheden komen tijdens de cursus aan bod: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De onderwerpen in de les zijn voornamelijk gericht op het taalgebruik in een academische omgeving.


Nederlands voor Duitstaligen

Voor Duitstaligen en Duitstalige aspirant-studenten bestaat er een verkort intensief zomerprogramma met als doel het bereiken van niveau 4. Het examen Nederlands niveau 4 geeft studenten met een Duits Abitur-diploma, vergelijkbaar met een Nederlands VWO-diploma, toegang tot een aantal opleidingen aan de Universiteit Leiden, zoals Bestuurskunde, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politicologie en Psychologie.


Toetsen Colloquium Doctum

Het Talencentrum verzorgt een deel van de toetsen in het kader van het Colloquium Doctum, waaronder de toets Engels en Frans. De toetsing sluit nauw aan bij het gebruik van de te toetsen talen in de opleiding die u van plan bent te gaan volgen.