Onderwijs- en examenregeling 2008-2009

De volgende Onderwijs- en examenregelingen zijn hieronder als pdf te downloaden:


Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Research Master's Programmes

Scriptie Reglement en andere regelingen

Laatst Gewijzigd: 22-05-2013