Onderwijs- en examenregelingen 2013-2014

Bacheloropleidingen

Onderwijs- en examenregelingen (OERen) bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Neem voor vragen over de onderwijs- en examenregeling contact op met OenK@hum.leidenuniv.nl (Onderwijsadvies en kwaliteitszorg). 

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:


Masteropleidingen

Onderwijs- en examenregelingen bestaan uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat, het zogenaamde opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

Algemeen deel:


Opleidingsspecifiek deel:

Scriptiereglement en andere regelingen

Archief

Laatst Gewijzigd: 07-03-2014