Blackboard voor studenten

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden.


Via Blackboard kun je je allerlei informatie over je colleges ('courses' in Blackboard jargon) vinden, zoals een rooster met de weekindeling, achtergrondartikelen, sheets, geluidsfragmenten, nieuwsberichten ('announcements') en opdrachten ('assignments'). Verder is het mogelijk met de docent en andere studenten te discussiëren, (proef)tentamens te maken, opdrachten in te leveren en nog veel meer. Elke Bachelor-cursus gaat vergezeld van een Blackboard-cursus.


Inloggen

Ga naar blackboard.leidenuniv.nl en log in met je ULCN-account. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Login. (Je gebruikersnaam is je studentnummer, voorafgegaan door een "s".)

Kun je niet inloggen?

Als je niet kunt inloggen, is er misschien een probleem met je ULCN-account. Neem contact op met de ISSC helpdesk (Lipsius gebouw, begane grond naast het Literair Café; vergeet niet een geldig identificatiebewijs mee te nemen) via telefoonnummer 071-527 8888 of via helpdesk@issc.leidenuniv.nl. Zij zullen het wachtwoord wijzigen en dit aan je doorgeven.

Het is verstandig om je 06-nummer in uPrefs in te voeren. In uPrefs kun je je voorkeuren instellen van je ULCN-account. Als je later nog eens je wachtwoord vergeet, heb je binnen een paar minuten per SMS een nieuw wachtwoord op je mobiel. uPrefs vind je op https://u-tools.meta.leidenuniv.nl/uprefs/> Eigen Velden > Instellen/wijzigen.

Enrollen (inschrijven)

Zoek je cursus op in de cursuscatalogus, als volgt. Ga naar het tabblad Courses bovenaan het scherm. Zoek in de Course catalog (module aan de rechterkant) bij Faculteit der Geesteswetenschappen je cursus op. Naast de Course ID staat een 'chevron' symbooltje, een dubbel pijltje. Klik hier op en kies Enroll. Bevestig dat door te klikken op Submit. Je bent nu ingeschreven voor de betreffende cursus. Ga naar het tabblad My Institution bovenaan het scherm. Dit is de home page van Blackboard nadat je bent ingelogd. De cursus is voortaan te vinden en te openen via de module (lijstje) My Courses.


Kun je je niet enrollen?

In de meeste gevallen toont Blackboard achter de cursus het chevron (een dubbel pijltje). Als er geen chevron achter de cursus id staat, is de optie self enrollment uitgeschakeld, is de uiterste datum van aanmelding inmiddels verstreken of is de cursus vol. Neem dan contact op met de docent en vraag of je alsnog kan worden ingeschreven. Vermeld in je communicatie altijd om welke cursus het gaat en je studentennummer (s-nummer).

SafeAssign en Turnitin

Een docent kan je vragen om je werkstuk, paper of scriptie in te leveren via een van de programma’s SafeAssign en Turnitin. Dit werkt vrijwel hetzelfde als het inleveren van een “gewone” opdracht, maar deze programma’s controleren je werk op plagiaat. Dat doen die programma’s door de tekst van werkstukken te vergelijken met teksten die op internet staan of afkomstig zijn uit wetenschappelijke en commerciële publicaties. Ten slotte worden alle ingeleverde werkstukken van studenten per onderwijsinstelling opgeslagen en dus ook daarmee vergeleken.

De werkwijze is als volgt. Klik op View/Complete en vul het formulier in dat nu verschijnt.

SafeAssign
In sectie 2 upload je je werkstuk (houd je aan de richtlijnen van de docent qua lengte en format) en kun je begeleidend kommentaar toevoegen. Vervolgens kun je in sectie 3 aangeven of je je werkstuk wilt laten opnemen in de Global Reference Database. Door deze optie aan te vinken, wordt je werkstuk niet alleen in de werkstukkendatabase van Universiteit Leiden opgenomen – dat gebeurt altijd –, maar ook in een wereldwijde database, zodat werkstukken van studenten van andere universiteiten voortaan ook met jouw werkstuk worden vergeleken! Klik op Submit om je werkstuk in te leveren.

Turnitin
Vul de titel van je werkstuk in, upload het en bevestig (Submit) dat je dit daadwerkelijk wilt indienen (controleer of je je aan de richtlijnen van de docent hebt gehouden). Je krijgt van Turnitin een digitaal ontvangstbewijs per email.

De resultaten van de plagiaatscans zijn in principe uitsluitend bestemd voor de docent.

Blackboard ondersteuning

Meer informatie over Blackboard kun je vinden op de home page van Blackboard onder Informatie voor Studenten en Docenten, met name de Frequently Asked Questions (FAQs).

Heb je andere vragen over Blackboard, vul dan het online vragenformulier in. Je vraag wordt beantwoord door een medewerker van de Blackboard Helpdesk, afdeling IFZ (Informatisering en Facilitaire Zaken). Er is ook een (Engelstalige) QuickStart handleiding Blackboard 9.1 beschikbaar.

Laatst Gewijzigd: 11-04-2014