Schrijf je in via uSis

Dankzij uSis kunnen studenten onafhankelijk van tijd en plaats, hun individuele rooster zien, de studievoortgang volgen en cijferoverzichten opvragen. Ook kun je je studieplanning laten aanpassen en je BA- en/of MA-diploma aanvragen. Bijzondere afspraken over bijvoorbeeld vrijstellingen en afwijkende programma’s kunnen ook in het systeem worden vastgelegd.


Drie dingen om niet te vergeten!

1.Controle persoonlijke gegevens
Ga na of àl je gegevens goed in uSis staan. Controleer of je gegevens kloppen, met name:
- persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum enz.
- cijfers van behaalde vakken.
Zo niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Studiepunt. Als wat je ziet als je ‘examenprogramma’ niet in orde is, meld dat dan bij je onderwijsadministratie of studiecoördinator.

2. Inschrijven, inschrijven, inschrijven!
Vanaf studiejaar 2010-2011 is het voor àlle studenten verplicht zich in te schrijven voor colleges, werkgroepen en tentamens. Wat dit voor jou precies betekent lees je hier.

3. Aanmelden minoren en keuzepakketten
Wil je een minor of een keuzepakket volgen? De aanmelding voor minoren en keuzepakketten is nu gesloten, je moet je wel nog apart inschrijven voor de afzonderlijke cursussen.

Handleiding uSis

Een nieuw systeem betekent een andere manier van werken. De overstap kan daarom even lastig zijn. Lees de volgende handleidingen voor werken in uSis daarom goed door:

Handleiding uSis voor Studenten
Handleiding uSis voor Medewerkers

Helpdesk uSis Geesteswetenschappen

Mocht je na het lezen van de handleiding nog vragen hebben, dan kun je die stellen aan de medewerkers van het Studiepunt. Hier kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld inloggen, het inschrijven voor tentamens of het indienen van verzoekschriften.

Voor vragen over je studievoortgang of vragen over de studiegids, kun je terecht bij je studiecoördinator of onderwijsadministratie.

Studiepunt Geesteswetenschappen

www.hum.leidenuniv.nl/studiepunt
studiepunt@hum.leidenuniv.nl
Tel.: 071 527 6485 (maandag t/m vrijdag 9-17 uur)
Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1
Postbus 9515, 2300 AR Leiden

Zie ook de universitaire uSis website.

Laatst Gewijzigd: 16-11-2012