Roosters en aanmelding

Collegeroosters

In de roosters van de opleiding Religiewetenschappen vind je de locaties en tijdstippen van je colleges.


Tentamenroosters

De tentamenroosters van Islamstudies en Religiewetenschappen bieden een overzicht van de tijden en locaties van de tentamens van alle jaren.