Onderwijsregelingen

Alle regelingen met betrekking tot het onderwijs op een rij.

Eisen Minorenprogramma

De Faculteit der Geesteswetenschappen stelt ook met betrekking tot het programma van de minoren een aantal eisen.

Vereisten onderwijsprogramma

Aan onderwijsprogramma's wordt facultair een aantal eisen gesteld. Je vindt ze hier.

Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

De vastgestelde Onderwijs- en Examenregelingen op een rij.

Bindend Studieadvies (BSA)

De regelingen rond het Bindend Studieadvies (BSA).

Regelingen BA-eindwerkstuk

Hier vind je de facultaire regelingen voor het BA-eindwerkstuk.

Regelingen/Regulations MA-thesis

De facultaire regeling voor de MA-thesis.

Regeling Individueel Keuzepakket

Hier vind je de regelingen voor de invulling van het individueel keuzepakket op een rij.

Stages

De facultaire eisen voor een stage:

Studeren in het buitenland

De regelingen rondom het studeren in het buitenland kun je facultair hier vinden en universitairbreed hier.

Mentoraat

Elke opleiding heeft een mentoraat en het doel van de mentoraatsbijeenkomsten is inzicht te geven in het geheel van de opleiding en de student te ondersteunen bij de aanpak en organisatie van de studie. Daarnaast zijn de mentoraatsbijeenkomsten een goede manier om elkaar en de opleiding snel te leren kennen.

Plagiaat

Hier vind je informatie voor het geval dat er plagiaat gepleegd wordt.

Excellentieonderwijs

Voor uitstekende studenten organiseert de universiteit excellentieonderwijs. Dit kan in het kader van het Honours College en het Leiden Leaderschip Programme .

Gedragscode

De Universiteit Leiden heeft diverse Gedragscodes opgenomen. De gedragscodes zijn onderdeel van het universitaire beleid in het kader van een veilige en discriminatie vrije werk- en studieomgeving.

 

Faculteitsreglement Geesteswetenschappen

Het Faculteitsreglement bevat regelingen omtrent de organisatiestructuur en invulling van de faculteit. Dit betreft bestuurlijke regelingen m.b.t taken en verantwoordelijkheden van faculteitsbestuur, instituten, opleidingen, ondersteunende diensten.

Laatst Gewijzigd: 31-08-2016