Handleidingen

Centrale Archivering Tentamens

De procedure voor de Centrale Archivering van de tentamens is vastgesteld. De procedure geldt voor alle schriftelijke tentamens, werkstukken, etc. die niet via Blackboard worden ingeleverd.


Kwaliteitsborging Toetsing

Kwaliteitsborging Toetsing, een handreiking voor examencommissies heeft als doel examencommissie te helpen bij het beoordelen en borgen van toetskwaliteit in de opleidingen. Deze handreiking is geschreven door en voor de Faculteit der Geesteswetenschappen.


Stagehandleiding

Als je een stage in je studieprogramma wilt opnemen, lees dan eerst de stagehandleiding goed door voor je verdere stappen onderneemt. Je vindt hier o.a. de stagehandleiding, voorbeelden van CV's en een voorbeeld van een stageplan.