Beoordelingsformulieren BA-eindwerkstukken en (research) MA-scripties

Nieuw online scriptiebeoordelingsformulier

" class="getfive" title="" alt="" />

Vanaf 17 maart gebruikt de faculteit der Geesteswetenschappen een nieuw online scriptieboordelingsformulier. In dit formulier is een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van het oude formulier, zoals het tussentijds kunnen opslaan als concept; de mogelijkheid tot het zetten van een digitale handtekening en de borging van de onafhankelijkheid van de beoordeling.

Ga naar het beoordelingsformulier.

Om gebruik te kunnen maken van het online formulier heeft u een account nodig. U kunt een account aanvragen door het aanvraagformulier persoonlijk in te leveren bij de onderwijsadministratie. Ook kunt het formulier per e-mail verzenden vanaf uw universitaire e-mailadres naar studiepunt@hum.leidenuniv.nl. Nadat uw account is aangemaakt moet u een aantal stappen doorlopen. Zie hiervoor de handleiding activeren van uw account.

Meer informatie over het systeem en het gebruik daarvan kunt in vinden in de handleiding.

Onderstaande beoordelingsformulieren worden uitgefaseerd. De oude formulieren zijn nu nog te gebruiken om de beoordelingen waarmee u bezig bent af te ronden. Vanaf 15 april is dit niet meer mogelijk. 


Oude beoordelingsformulieren (alleen te gebruiken voor lopende beoordelingen)

Het faculteitsbestuur heeft voor de beoordeling van BA-eindwerkstukken en scripties in MA- en Research MA-opleidingen formulieren vastgesteld. De hebben het format van een webformulier; wanneer u het formulier hebt ingevuld en verzendt gaat dit naar de onderwijsadministratie van de opleiding van de student en naar de mailboxen van de beoordelaars en de student.

Voor gebruik van het formulier dient er ingelogd te worden met het ULCN account.

Handleidingen

Hier vindt u nadere uitleg over de formulieren en het gebruik ervan:

Conceptversie

Voor de conceptversie voor het beoordeling voor een eindwerkstuk of scriptie kunt u gebruik maken van de volgende word-documenten.

Information in English

New online thesis assessment form
The Faculty has developed a new online thesis assessment form. In this form some important improvements, such as store a concept; putting a digital signature and ensuring the independence of the assessment, are made.

To the online thesis assessment form.

an account is needed to be able to use the online thesis assessment form . An account can be acquired by filling in the request form and handing it in to the onderwijsadminsitratie. Alternatively you can also sent the request form to studiepunt@hum.leidenuniv.nlfrom your university mail account. Some steps to activate your account are required after the onderwijsadminsitratie has created your account. See the manual activating your account for details.

For more information about the online thesis assessment form, see the manual.

From March 17, the Faculty Board expects you to use the new online thesis assessment forms. The forms below will be available until April 15th on the website. After April 15th they are no longer in use.

Old thesis assessment form (to be used until April 15)

The Faculty Board has decided to introduce an assessment form for BA final assignments and MA theses, including MA research theses, across the whole of the Faculty of Humanities. The assessment forms are designed as web forms; after filling in the form and by submitting it, it will be sent to the administration department of the programme, to the student en to the mail boxes of supervisor and second reader for the assignment or thesis.

For use of the forms, please log in using your ULCN account.

Manual

This document offers additional information on the web forms and their use.

Draft version

For the draft version of the assessment of an assigment or thesis you may use one of the following word documents.

Laatst Gewijzigd: 28-04-2017