Commissie Wetenschapsbeoefening

De commissie Wetenschapsbeoefening is de vaste adviescommissie voor onderzoeks- en leerstoelzaken. Daarnaast vervult de commissie een rol in de advisering over de bevordering naar UHD en hoogleraar.


Samenstelling 2014-2017

  • Prof.dr. M.P.C. van der Heijden (Geschiedenis)
  • Prof.dr. D.E.F. Henley (LIAS)
  • Dr. J.W. McAllister (Wijsbegeerte)
  • Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck (LUCL)
  • Prof.dr. F.C. de Ruiter (Akademie der Kunsten)
  • Prof.dr. C.J.M. Zijlmans (LUCAS)

Ambtelijk secretaris: drs. S.A. van de Mortel, afdeling Bestuursondersteuning

Contact

De Commissie Wetenschapsbeoefening is een vaste adviescommissie van het faculteitsbestuur die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen. Wilt u vraagstukken onder de aandacht van de commissie brengen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Laatst Gewijzigd: 01-09-2017