Vlag halfstok en minuut stilte voor Parijs

Vandaag om 12 uur staan we stil bij de tragische gebeurtenissen in Parijs van afgelopen vrijdag. Namens het faculteitsbestuur wil ik alle collega’s en studenten uitnodigen om samen een minuut stilte in acht te nemen.

Mocht u er behoefte aan hebben, dan bent u welkom om dit gezamenlijk te doen in de hal van het Lipsius waar ik ook aanwezig zal zijn.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de families en naasten van de slachtoffers. De verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs staan niet op zichzelf. In gedachten zijn wij bij al die anderen die het onschuldige slachtoffer zijn van terreur, ook elders op de wereld.

Vriendelijke groet,
Namens het faculteitsbestuur,
Wim van den Doel


Laatst Gewijzigd: 16-11-2015