Formulieren

Huisvestingsformulieren

Formulieren voor verhuizingen en huisvesting van nieuwe medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen. Verhuizingen en huisvesting kunnen alleen aangevraagd worden door de instituutsmanager, het instituutssecretariaat of een afdelingshoofd (faculteitsbureau) door middel van het invullen van het inhuis- of verhuisformulier.