Jaaropgave 2016

Om uw Jaaropgave 2016 te downloaden, logt u in bij Selfservice en klikt u in de linkerkolom (detailnavigatie) op “Jaaropgave loonbelasting”.
Self Service kan worden opgestart vanaf een universitaire werkplek. Vanaf een andere locatie kan de Self Service portal bereikt worden via de Remote Werkplek.

Anders dan in voorgaande jaren is in de Jaaropgave een post 'reiskosten' toegevoegd. Hierin staat de 'echte' netto reiskostenvergoedingen verwerkt en ook de keuzemodelverrekening voor reiskosten. Dit bedrag wordt door de belastingdienst opgenomen in het vooringevulde formulier Inkomstenbelasting; bij OV-reisaftrek moet rekening gehouden worden met reeds uitgekeerde reiskostenvergoedingen. 

Medewerkers die uit dienst zijn en geen toegang meer hebben tot Selfservice ontvangen binnenkort de jaaropgave met de post.  

 


Laatst Gewijzigd: 31-01-2017