Medewerkers

Informatie voor medewerkers

Hier vindt u informatie over onderwerpen zoals de LU-card, arbeidsvoorwaarden en CAO-NU, vakantie, verlof, ziekmelding, functiebeperking, VGM en loopbaanontwikkeling.


Werktijden en verlof

De gemiddelde werknemer heeft een werkweek van 38 uur en 232 vakantie-uren per jaar. Maar niet iedereen is een gemiddelde medewerker.


Herplaatsing

Het kan gebeuren dat u door verandering van het werk, de organisatie of uw eigen mogelijkheden niet meer op de juiste plek zit.