Inleiding

Onderzoek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen

De faculteit Geesteswetenschappen herbergt een rijk onderzoekslandschap. Het onderzoek richt zich op zeer diverse wetenschapsgebeden, zoals taalkunde, letterkunde, filologie, geschiedenis en de studie van kunst en materiële cultuur. Daarbij bestrijkt het facultaire onderzoek zowel het verder weg liggende verleden als de hedendaagse periode en een breed spectrum aan regio’s in de gehele wereld. Op alle vlakken streeft de faculteit naar kwalitatief hoogwaardig onderzoek, zowel in grotere of kleinere hechte onderzoeksverbanden als op strikt individuele schaal.

Laatst Gewijzigd: 11-08-2008