Onderzoek aan de faculteit der Geesteswetenschappen

De Leidse faculteit der Geesteswetenschappen is breed. Zij herbergt een groot aantal hoofd- en subdisciplines, rekent een groot aantal regio's tot haar aandachtsgebied en bestudeert en geeft onderwijs in een grote diversiteit aan talige en culturele verschijnselen uit heden en het verleden. Aan de Leidse faculteit der Geesteswetenschappen kunnen ruim tachtig verschillende talen worden bestudeerd. 

Door dit weidse perspectief biedt de faculteit een unieke wetenschappelijke context voor comparatief onderzoek en onderwijs en voor vernieuwend fundamenteel en theoretisch onderzoek. Nergens in Nederland en slechts op enkele andere plaatsen in de wereld kan zulk onderzoek gevoed worden vanuit zoveel kennis over zoveel diverse talen en culturen. Het is juist door de beschreven breedte dat de Leidse faculteit der Geesteswetenschappen een bijzondere positie inneemt.  

Laatst Gewijzigd: 08-01-2010