Dynamics of Diversity

Dynamics of Diversity’ - een nieuw multidisciplinair perspectief voor de Geesteswetenschappen.

Een consortium van Leidse onderzoekers heeft een Zwaartekrachtaanvraag bij NWO ingediend met als titel Dynamics of Diversity. Het gaat om een voorstel voor een onderzoeksagenda voor een periode van tien jaar. ‘Diversiteit’ heeft betrekking op taalkundige, religieuze, filosofische en culturele verscheidenheid, maar ook op diversiteit in gender, klasse en etniciteit. Het is een consortium van onderzoekers uit verschillende disciplines. De onderzoeksagenda is multidisciplinair en comparatief. Het onderzoek dat hiermee op de agenda wordt gezet, moet bijdragen aan inzicht in diversiteit en antwoord op de vraag hoe, waarom en onder welke voorwaarden uitdrukkingen van diversiteit leiden tot creativiteit en innovatie dan wel tot conflict of chaos. Met de uitkomsten van hun onderzoek willen de deelnemers aan Zwaartekracht ook bijdragen aan het publieke en politieke debat.

Op 21 juni jl. stelden de aanvragers het programma aan u voor, in de hoop dat u mogelijkheden ziet om met uw huidige of toekomstige onderzoek op de agenda aan te sluiten. U kunt de gehele aanvraag on line nalezen (alleen toegang via PC binnen de faculteit).


Laatst Gewijzigd: 12-07-2012