Over het Onderzoek

Onderzoek aan de faculteit der Geesteswetenschappen

De Leidse faculteit der Geesteswetenschappen is breed. Zij herbergt een groot aantal hoofd- en subdisciplines, rekent een groot aantal regio's tot haar aandachtsgebied en bestudeert en geeft onderwijs in een grote diversiteit aan culturele en talige verschijnselen uit heden en het verleden.


Dynamics of Diversity

Een consortium van Leidse onderzoekers heeft een Zwaartekrachtaanvraag bij NWO ingediend met als titel Dynamics of Diversity . Het gaat om een voorstel voor een onderzoeksagenda voor een periode van tien jaar. ‘Diversiteit’ heeft betrekking op taalkundige, religieuze, filosofische en culturele verscheidenheid, maar ook op diversiteit in gender, klasse en etniciteit.