Geesteswetenschappen in Leiden

De faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertises op het terrein van onder meer filosofie, godsdienstwetenschappen, (kunst)geschiedenis, letterkunde, taalkunde en regiostudies van vrijwel de gehele wereld.

De breedheid van de faculteit, maar vooral haar wereldwijde expertise, internationale gerichtheid, succesvolle onderzoek en de veelheid van elkaar versterkende wetenschappelijke benaderingen, bepalen haar profiel.

Er bestaat in Leiden zowel unieke en diepgaande kennis van een veelheid van talen, als wereldwijde deskundigheid op allerlei gebieden van kunst en cultuur. Door die combinatie van expertises in één faculteit zijn Leidse geesteswetenschappers in staat tot culturele en historische diepgang in hun onderwijs en onderzoek, en tegelijk ook tot duiding van de moderne samenleving.


Laatst Gewijzigd: 28-07-2011