Onderwijsvoorbereiding

Inleiding

De Commissie onderwijsvoorbereiding start elk jaar in oktober met haar werkzaamheden voor de onderwijsvoorbereiding voor het komende academisch jaar.
Onder onderwijsvoorbereiding vallen de volgende onderwerpen: Minoren, Onderwijsprogramma’s, Leids Register, Studiegids, Roostering, Kerncurriculum, a la carte en contractonderwijs. De commissie onderwijsvoorbereiding bestaat uit de volgende leden: Karin van der Zeeuw (voorzitter), Petra Reesink (secretaris), Jasmijn Mioch, Auke Ruhe, Marrij Zeeman. Elk lid is accountmanager voor een cluster, zie bijgevoegd overzicht en de commissie onderwijsvoorbereiding is bereikbaar per email.

Minoren

De faculteit heeft een procedure voor het minoraanbod vastgesteld. Meer informatie hierover en over de selectiecriteria staan hier.

Een minor moet voldoen aan de volgende facultaire eisen:

  • Een minor heeft een omvang van 30 ec, in beginsel verdeeld over 15 ec per semester, in overleg is programmering in blokvorm (1 semester van 30 ec) mogelijk;

  • Een minor heeft een logische samenhang en opbouw in niveau;

  • Een minor bevat ten minste één cursus op niveau 300;

  • De eerste 15 ec van de minor (de vakken van het eerste semester) zijn als zelfstandig pakket te volgen voor studenten van opleidingen van andere faculteiten die geen vrije keuzeruimte van 30 ec hebben (o.a. Rechtsgeleerdheid). 

Hier vind je de universitaire richtlijnen minorstelsel.

Neem contact op via email.

Onderwijsprogramma's

In november wordt het programmaschema toegestuurd aan alle opleidingsvoorzitters. Dit programmaschema wordt gebruikt bij de vaststelling van het onderwijsprogramma en vormt daarmee na vaststelling de basis voor de studiegids, de roosters en de Onderwijs- en Examenregeling voor het komende studiejaar. Om die reden is het belangrijk de programmaschema’s zo duidelijk mogelijk in te vullen. Zie ook de toelichting bij programmaschema 2017-18 , en de vereisten van het onderwijsprogramma . Meer informatie over het proces: taakverdeling ten aanzien van vaststelling programma's