Kwaliteitszorg

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

De Faculteit der Geesteswetenschappen hecht grote waarde aan goed onderwijs en deskundige docenten. Daarom wil de faculteit alle docenten de mogelijkheid geven om zich verder te professionaliseren. De eerste stap in dit kader is de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).


Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken

Op het niveau van het wetenschappelijk en ondersteunend personeel zijn de Resultaat- & Ontwikkelingsgesprekken (ROG) een belangrijk instrument voor interne kwaliteitszorg. Deze gesprekken vinden in principe elk jaar plaats en worden gepland en gevoerd door de directe leidinggevende.