Over het onderwijs

Geesteswetenschappen in Leiden

De faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertises op het terrein van onder meer filosofie, godsdienstwetenschappen, (kunst)geschiedenis, letterkunde, taalkunde en regiostudies van vrijwel de gehele wereld.