De werkplekcomputer

Extra software, hardware, PDA, aanvraagformulieren, vragen en problemen, gedragscode.

Deze informatie is bedoeld om u snel op weg te helpen met het gebruik van ICT-voorzieningen die voor u als medewerker van de faculteit der Geesteswetenschappen beschikbaar zijn.


Software

Op elke medewerkers-pc is een basis softwarepakket geïnstalleerd. Daarnaast zijn er extra applicaties die universiteitsbreed kunnen worden gebruikt. Hieraan zijn soms licentiekosten verbonden. Mocht dit het geval zijn, dan worden deze kosten doorberekend aan het instituut.
NB! Op het formulier Aanvraag software is het invullen van het SAP-nummer verplicht. De instituutsmanager of leidinggevende kan dit aan u verstrekken. Indien er daadwerkelijk kosten aan de software zijn verbonden neemt IFZ contact met u op voordat tot aanschaf wordt besloten.
Veel softwarepakketten kunnen "op afstand" worden geïnstalleerd door het ISSC. Wanneer dit niet mogelijk is, dan maakt een ISSC-medewerker een afspraak met u voor installatie op uw werkplek.

Bij hoge uitzondering kan de zogeheten semi-managed status worden toegekend, waardoor de gebruiker zelf software kan installeren. Medewerkers die gegronde redenen hebben om een semi-managed pc aan te vragen, kunnen dit doen via het formulier Aanvraag Open werkplek. Installatie van één enkel pakket is geen reden voor een semi-managed pc. Vul in dat geval een aanvraagformulier software in.
Op de website van het ISSC vindt u meer informatie over de beschikbare software.

Fonts installeren
Voor het installeren van fonts is geen aanvraagformulier nodig. U kunt hier voor gebruik maken van de FontInstaller, die voor iedere medewerker via Run Advertised Programs beschikbaar is.

Hardware

Aanvullende hardware kunt u aanvragen via de formulieren op de ISSC website. De kosten komen voor rekening van het instituut. In verband met Europese aanbestedingsregels is het niet toegestaan zelf computerapparatuur te bestellen en te installeren.

Functionele mailbox

Een functionele mailbox is een mailadres/agenda voor gebruik door meerdere personen. De medewerker die de aanvraag indient, wordt contactpersoon voor die mailbox. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de toegangsrechten tot de mailbox.

Gezamenlijke schijfruimte

Gezamenlijke schijfruimte (werkgroep) kan beschikbaar gesteld worden voor een speciaal doel of een speciale groep. De medewerker die de aanvraag indient, wordt contactpersoon voor de werkgroep. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de toegangsrechten tot de werkgroep.

Gedragscode

Bij gebruik van alle ICT-middelen binnen de universiteit geldt de regeling ICT- en Internetgebruik.

Laatst Gewijzigd: 30-04-2015