Financiën FGW

Financieel Economische Zaken

De afdeling Financieel Economische Zaken ondersteunt het bestuur en het management van de instituten op het gebied van het financieel beheer met de instrumenten van de planning & control cyclus (zoals begroting, rapportages, jaarrekening en informatievoorziening over diverse aangelegenheden).

> Lees verder