Nieuws

Project Toekomst Witte Singel-Doelencomplex is van start!

Het WSD-complex is aan vernieuwing toe. Universiteit Leiden Vastgoed is daarom gestart met een verkenningsonderzoek naar de toekomst van het WSD-complex. Omdat de Faculteit der Geesteswetenschappen de meeste gebouwen bemant van dit complex, worden wij nauw betrokken in dit onderzoek. Het is nog niet bekend in welke mate het complex wordt vernieuwd, alles is nog mogelijk: van renovatie tot nieuwbouw. Maar na een lange aanloop is het Project Toekomst WSD-complex gestart!


Over het WSD complex

Huisregels WSD-complex

Het WSD-complex kent een aantal huisregels. Deze zijn in een huisreglement vastgelegd en hebben tot doel de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers en medewerkers in het gebouw te waarborgen.


Huisvestingsformulieren

Formulieren voor verhuizingen en huisvesting van nieuwe medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen. Verhuizingen en huisvesting kunnen alleen aangevraagd worden door de instituutsmanager, het instituutssecretariaat of een afdelingshoofd (faculteitsbureau) door middel van het invullen van het inhuis- of verhuisformulier.