Actueel

Twee nieuwe vice-decanen benoemd

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft, na een zorgvuldig selectieproces, op 24 november jongstleden dhr. Dr. E.J.L. (Egbert) Fortuin en mw. Prof. Dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar benoemd als vice-decanen tevens portefeuillehouders onderwijs van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hiermee zal de omvangrijke portefeuille onderwijs in het Faculteitsbestuur door twee van onze collega's worden ingevuld.


Let op: oude Blackboard courses opgeruimd

Vanaf eind november worden oude Blackboard courses opgeruimd. Dit betekent dat oude courses in de ‘productieomgeving’ worden verplaatst naar het archief en dat oude courses uit het archief worden verwijderd en op een extern medium worden opgeslagen. Lees hier meer informatie.


Nooit meer slapen tijdens college

Hoe win je de aandacht van studenten in competitie met digitale verlokkingen als Facebook? Welke vaardigheden zijn nodig in de snel veranderende wereld? Op 23 november gingen docenten in conclaaf op een congres over innovatief onderwijs.


Sharia, steniging en homoseksualiteit

Er is meer aandacht voor ethiek binnen de sharia, het islamitisch rechtssysteem, dan gedacht. Dat bleek op jaarlijkse congres van het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS). Wetenschappers uit de hele wereld bogen zich onder meer over de vraag hoe het moderne islamitisch recht omgaat met stenigen en rechten voor homoseksuelen.


Collega’s delen kennis en ervaring over internationalisering

We hebben steeds meer internationale studenten en collega’s, én meer studenten gaan naar het buitenland. De toenemende internationalisering is een feit. Daarom organiseerde de Faculteit der Geesteswetenschappen op 13 november een onderwijsmiddag met als thema: Internationalisation: Great fun and hard work!


Vrijmetselarij speelde grotere rol binnen VOC dan gedacht

Het vrijmetselaarsgenootschap speelde waarschijnlijk een veel grotere rol bij de VOC en de handel met Zuidoost-Azië dan tot nu toe werd gedacht. Dit inzicht zou een nieuw licht werpen op de Europese koloniale geschiedenis. Kunsthistorica Andréa Kroon onderzocht de geschiedenis, rituelen en materiële cultuur van de vrijmetselaars. Promotie op donderdag 26 november.


Leiden Start!: ‘Kennismaken met het vak ondernemen’

Voor iedereen die interesse heeft in ondernemen en startups, is woensdag 25 november een belangrijke datum. Dan vindt het evenement ‘Leiden Start!’ plaats, een informatiemarkt en netwerkgelegenheid voor onder meer (aspirant) ondernemers, investeerders en coaches.


Trainingen R&O-gesprek voor medewerkers

De training R&O-gesprek wordt georganiseerd op verzoek van medewerkers. Er zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen om weer een nieuwe trainingsdatum te prikken. De training R&O-gesprek voor medewerkers met Eric den Heijer wordt gehouden op 15 december 2015 van 13.00 tot 17.00 uur.


Zoek de verschillen: Symposium Jonge Akademie van Wetenschappen

Hoog tijd voor meer diversiteit op de academische werkvloer. Maar hoe bereiken we dat? Die vraag stond centraal op een symposium van De Jonge Akademie. Het is geen kwestie van ‘gemene mannen die er geen vrouwen bij willen’ of van xenofobe witte onderzoekers met angst voor een kleurtje. Het feit blijft dat er in Nederland weinig vrouwelijke (top)wetenschappers en hoogleraren zijn en slechts een enkeling met een niet-Westerse achtergrond.


Dialecten als sleutel tot de Japanse prehistorie

Niet altijd werd in Japan Japans gesproken. Wetenschappers verbinden de komst van de taal naar Japan met de migratie van boeren rond 400 v. Christus. Taalkundige Elisabeth de Boer gaat met een ERC Starting Grant onderzoek doen naar de verdere verspreiding van de taal in Japan.    


Bekijk het filmpje van Chinastudies

Hoe ziet een dag in het leven van een student Chinastudies eruit? Studenten van de opleiding hebben geprobeerd zo veel mogelijk aspecten van de opleiding te laten zien, zodat jij weet waar de opleiding zich mee bezighoudt!


Vlag halfstok en minuut stilte voor Parijs

Vandaag om 12 uur staan we stil bij de tragische gebeurtenissen in Parijs van afgelopen vrijdag. Namens het faculteitsbestuur wil ik alle collega’s en studenten uitnodigen om samen een minuut stilte in acht te nemen.


Nota van Uitgangspunten Humanities Campus bij gemeente

De volgende stap naar een nieuwe Humanities Campus is gezet! De nota van uitgangspunten Humanities Campus, die is opgesteld door de gemeente in samenwerking met de universiteit, is behandeld door Burgemeester en Wethouders van gemeente Leiden. Hierin staat onder andere de wens van de universiteit om op het Doeleneiland uit te breiden.