Actueel

Wat staat er op de agenda van de Faculteitsraad?

Wat staat er op de agenda van de Faculteitsraad? Altijd nieuwsgierig geweest naar wat er tijdens de vergadering tussen de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur wordt besproken? De vergaderingen van de Faculteitsraad zijn openbaar. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 14 december vanaf 15.15 uur in Lipsius 148. Op de agenda staat onder meer de Facultaire Graduate School voor promovendi.


NWO-subsidie voor onderzoek scheepswrak

Dr. Helmer Helmers (UvA) en dr. Nadine Akkerman (Leiden, LUCAS) hebben een NWO subsidie ontvangen voor een onderzoek naar het scheepswrak BZN17, waaruit recentelijk honderden zeventiende-eeuwse objecten zijn opgedoken. Onder de vondsten bevonden zich een vrijwel gave, aristocratische japon en verschillende andere kledingstukken die internationaal opzien baarden.


Kom naar de kick-off bijeenkomst Duurzaamheid op 19 december

Het universitaire Milieubeleidsplan 2016-2020 stelt duurzaamheid centraal. De faculteit Geesteswetenschappen wil haar steen bijdragen en richt daartoe het platform Duurzaamheid op. Het platform biedt ruimte om met elkaar ideeën uit te wisselen over de verduurzaming van de faculteit. De eerste bijeenkomst is op 19 december.


Bezoek de Humanities Campus tentoonstelling

Eerder deze week werd bekend wie waar komt te zitten in de nieuwe Humanities Campus. Ben jij benieuwd naar het verleden, het heden en de toekomst van het Witte Singel-Doelencomplex (WSD)? Kom dan naar de Humanities Campus tentoonstelling. Er is ook aandacht voor recente ontwikkelingen: de tentoonstelling laat zien hoe de ontwerpers van de Humanities Campus de ruimtelijke en functionele mogelijkheden van dit gebied hebben onderzocht.


Aanbod universiteit: 41 sociale huurwoningen in de binnenstad

Naast Plexuslocatie nu ook Kaasmarktschool. De Universiteit Leiden heeft gezocht naar alternatieve woonlocaties voor de bewoners van het Doelencomplex voor het geval dat de plannen voor de Humanities Campus leiden tot sloop van het Doelencomplex. Naast de 58 woningen aan de Paviusstraat en de 26 woningen op de herontwikkelingslocatie Plexus aan de Kaiserstraat zijn de mogelijkheden van de Kaasmarktschool onderzocht. Met de gemeente wordt die alternatieve invulling verder besproken. In de Kaasmarktschool - een gemeentelijk monument - kunnen naar verwachting 15 woningen gerealiseerd worden. Daarmee komt het aanbod van de universiteit op 99 sociale huurwoningen waarvan 41 in de binnenstad.


Humanities Campus: wie komt waar?

Vorige week heeft het faculteitsbestuur de eindindeling van de nieuwe Humanities Campus vastgesteld. De instituten krijgen elk een decentraal gebouw tot hun beschikking en de medewerkers werkzaam in acht gedeelde opleidingen worden gehuisvest per BA-opleiding.


Gratis gebruik van enquêtesoftware Qualtrics

Online vragenlijsten of aanmeldformulieren voor onderzoek maken kan veel tijd en denkwerk kosten. Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen daarom kosteloos de zeer uitgebreide software Qualtrics gebruiken.


ICLON jaarprogramma 2017

Het ICLON biedt trainingen aan docenten ter ondersteuning van hun BKO-traject. Daarnaast zijn alle trainingen zeer geschikt voor docenten die geen BKO-traject doorlopen, maar hun kennis willen opfrissen of uitbreiden. 


Het Health Coach Programma nu ook in 2017

Het Health Coach Programma® Intensief is een programma van 6 maanden, waarin medewerkers die hun gezondheid substantieel willen verbeteren, een half jaar lang een mix van groepsbijeenkomsten en 1 op 1 gezondheidscoaching krijgen. Dit programma biedt voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn een kans om op wetenschappelijk verantwoorde wijze te werken aan hun gezondheid.


Chinese exportschilderijen ondergewaardeerd

Chinese exportschilderijen hebben een veel grotere cultuurhistorische en artistieke waarde dan tot nu toe in Nederland werd aangenomen, volgens buitenpromovendus Rosalien van der Poel. Ze pleit ervoor dat deze werken toegankelijk worden voor het brede publiek. Promotie op 30 november.


Nieuwe studentensite

De Universiteit Leiden heeft een nieuwe website voor studenten . De website is in de afgelopen periode grondig herzien: een meer eigentijdse ‘look & feel’ en korte, duidelijke informatie.


Mark Rutgers nieuwe decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft prof. dr. M.R. (Mark) Rutgers benoemd tot nieuwe decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zijn benoeming gaat in op 1 maart 2017. Rutgers volgt prof. dr. Wim van den Doel op, die per 1 januari toetreedt tot de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.


Verslag van de Faculteitsraad van 9 november 2016

Op 9 november heeft de Faculteitsraad weer vergaderd. Het eerste jaarverslag, een Humanities Career Event voor PhD-studenten, de beoogde wijzigingen in het minorenaanbod, de implementatie van de Participatiewet en de rapportage Veiligheid, Gezondheid en Milieu FGW zijn aan bod gekomen.


Voorbij Fort Europa

Hoogleraar 'Global Labour and Migration History' Leo Lucassen schreef samen met zijn Nijmeegse collega Henk van Houtum het boek 'Voorbij Fort Europa'. De twee bepleiten een nieuw migratiebeleid voor Europa.