Actueel

Aanleg Leidse Singelparkroute rond universiteit van start

Op donderdag 30 maart is gestart met de aanleg van de Singelparkroute  rond de gebouwen van de Universiteit Leiden. De Singelparkroute is een project van de Gemeente Leiden waarbij Leidse parken met elkaar zullen worden verbonden. Bij de aanleg wordt minimale overlast verwacht.


Bouw Humanities Campus bemoeilijkt

Als er niet alsnog een oplossing komt voor het geschil tussen de Universiteit Leiden en woningcorporatie De Sleutels dan wordt de bouw van een nieuwe Humanities Campus erg lastig. ‘Ik zou in ieder geval niet weten hoe", liet rector Carel Stolker op 28 maart weten aan een journalist van Sleutelstad FM.


De kunst van overheersing zonder repressie

Hoe kregen de Arabieren het voor elkaar om gedurende 300 jaar een enorm, op islamitische leest geschoeid, rijk in stand te houden? Arabist Petra Sijpesteijn en haar team bestuderen dit, gesteund door een ERC Consolidator Grant, de komende vijf jaar. Ze doen dit aan de hand van correspondentie van gewone mensen.


Voorjaarsschoonmaak in gebouwen Geesteswetenschappen

Van 27 februari tot 28 april 2017 wordt er in de gebouwen van de universiteit een extra voorjaarsschoonmaak gehouden. Het idee is om je kamer dan een grondige schoonmaakbeurt te geven en hiermee de medewerkerstevredenheid te vergroten. Je wordt verzocht zoveel mogelijk spullen van te voren op te ruimen.


Een nevenfunctie naast uw baan? Prima, maar…

Veel medewerkers van de Universiteit Leiden verrichten nevenwerkzaamheden die wel of niet in relatie staan tot hun baan.  Dat is vooral positief want een universiteit hoort midden in de maatschappij te staan.  Maar niet alles kan.


Leo Lucassen benoemd tot lid KHMW

Leo Lucassen, hoogleraar Global Labour and Migration History en directeur onderzoek van het IISH, is op 18 februari 2017 benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).


Vice-rector Hester Bijl: ‘Meer onderwijs op maat’

Ruim honderd dagen is ze in functie. Ze is enthousiast over wat ze tegenkomt op de universiteit, bruist van de energie en heeft veel plannen met het onderwijs. Een vraaggesprek met de ‘nieuwe’ vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden, Hester Bijl.


ACPA onderzoeksproject gehonoreerd voor NWO’s Smart Culture

Zeven onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. De gehonoreerde onderzoeksprojecten hebben het doel verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Eén van de gehonoreerde projecten is Bridging art, design and technology through Critical Making van ACPA hoogleraar prof. dr. Janneke Wesseling en dr. Florian Cramer (Willem de Kooning Academy).


"Van preisoep tot herkansingen"

14 en 15 maart kun je je kandidaat stellen voor de Faculteitsraad. Maar waarom zou je dat doen en waarom is het belangrijk? Faculteitsraadslid Marten Jesse Pot vertelt over zijn ervaringen.


Ervaringen van docenten met blended learning gebundeld

Blended learning is een mix van online en offline onderwijs. Deze vrij nieuwe didactische aanpak vraagt veel van de docenten en er is veel te leren. Na vier jaar maakt de Universiteit Leiden in een boekje de balans op van een aantal projecten waarmee opleidingen en docenten die met blended learning aan de slag willen of zijn, hun voordeel kunnen doen.