Actueel

LUCSoR organiseert conferentie 'Religiewetenschap en religieonderwijs'

Op 21 juni 2016 vond in het Academiegebouw de conferentie ‘Religiewetenschap en religieonderwijs’ plaats. Meer dan honderd docenten, religiewetenschappers, uitgevers en beleidsmedewerkers gingen met elkaar in gesprek over wat de religiewetenschap kan betekenen voor onderwijs over religie en levensbeschouwelijk in het VO in Nederland.


Update werkzaamheden Asian Library

De staalconstructie voor de Asian Library op het dak van de universiteitsbibliotheek krijgt inmiddels aardig vorm. Lees hier welke werkzaamheden de komende periode worden uitgevoerd.


Veni-beurzen voor 4 jonge Leidse geesteswetenschappers

Vier pas gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden ontvangen een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro. Wetenschapsfinancier NWO kent in deze financieringsronde in totaal 158 Veni-beurzen toe; de Universiteit Leiden heeft daarvan een aandeel van 12 procent.


Sara Polak ontvangt Rubicon-beurs

De NWO heeft een Rubicon-beurs toegekend aan Sara Polak. Per september zal zij 12 maanden onderzoek doen bij het International Graduate Centre for the Study of Culture aan de Justus-Liebig Universität in Giessen, Duitsland.


NWO-subsidie voor internationaal project 'Text in Context'

Cisca Hoogendijk heeft een subsidie toegekend gekregen van NWO voor internationaal onderzoek. De subsidie Internationalisering in de Geesteswetenschappen is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de geesteswetenschappen te bevorderen. De subsidie is toegekend voor het project 'Text in Context: Recontextualising the papyri from Roman Soknopaiou Nesos / Dime (Fayyum, Egypt)'. Onderzoekers van de Leidse Universiteit zullen in dit project samenwerken met collega's van de Universiteiten van Michigan en Salento.


Wim van den Doel lid Raad van Bestuur NWO

Professor Wim van den Doel, decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, is per 1 januari 2017 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij wordt ook voorzitter van het nieuwe domein Sociale en Geesteswetenschappen van NWO.


Docentambassadeurs ECOLe nemen afscheid

Dit collegejaar zijn docenten Myra Arends, Kim Beerden, Bram Ieven, Gareth O' Neill, Thijs Porck en Fresco Sam-Sin aan de slag gegaan als docentambassadeurs voor het project Blended Learning. In samenwerking met het ExpertiseCentrum Online Leren hebben zij in totaal 14 nieuwe online werkvormen in hun campusonderwijs uitgeprobeerd.


Handreiking Tips bij Toetsen

Tips bij Toetsen heeft als doel docenten te helpen bij het opstellen en beoordelen van toetsen. Deze handreiking is geschreven door en voor de Faculteit der Geesteswetenschappen in samenwerking met het ICLON.


“We zijn niet zomaar columnisten”

Veel geesteswetenschappers houden er een eigen blog op na. Deze zomer besteden we daar aandacht aan. Vandaag aan het woord: dr. Otto Boele, een van de personen achter het Leiden Rusland Blog.