Actueel

Humanities Lab: Het project dat de faculteit samenbrengt

“We zijn trots” vertelt Arie Verhagen, oprichter van het Humanities Lab. Het Honours-Collegeprogramma is op 4 april succesvol van start gegaan. Zeventig studenten bijten het spits af in dit overkoepelende programma van de faculteit dat bruggen slaat tussen disciplines, binnen en buiten de geesteswetenschappen.


Universiteit Leiden samengevat in ‘Our World’

Dit jaar is bij de diesviering de corporate publicatie ‘Our World’ geïntroduceerd.  De wereld van Universiteit Leiden wordt gepresenteerd in de ‘Our World’-doos. Zo kunnen ontvangers  op  verschillende manieren kennismaken met onze universiteit. Wil je ‘Our World’ inzetten als relatiegeschenk (bezoeken, evenementen of reizen)? Bestel het dan via jouw instituutssecretariaat.


Even voorstellen: Expertisecentrum social media

Ze zijn al een tijdje bezig maar een officiële voorstelronde is er nog niet geweest. Marten Jesse Pot en Mike Spaans zijn het expertisecentrum social media en jouw aanspreekpunt voor al je vragen over de wereld van social media.


Heb je de evaluatie ‘werk- en onderwijsomgeving’ al ingevuld?

We hebben jouw input hard nodig! Vertel ons via de evaluatie hoe jij je werkplek en je onderwijsomgeving ervaart. Zo kunnen wij jouw belangen behartigen in het project Toekomst WSD-complex. Vul daarom de evaluatie in. Afgelopen week hebben alle medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen de inlogcodes ontvangen in de mail.


Project Toekomst Witte Singel-Doelencomplex is van start!

Het WSD-complex is aan vernieuwing toe. Universiteit Leiden Vastgoed is daarom gestart met een verkenningsonderzoek naar de toekomst van het WSD-complex. Omdat de Faculteit der Geesteswetenschappen de meeste gebouwen bemant van dit complex, worden wij nauw betrokken in dit onderzoek. Het is nog niet bekend in welke mate het complex wordt vernieuwd, alles is nog mogelijk: van renovatie tot nieuwbouw. Maar na een lange aanloop is het Project Toekomst WSD-complex gestart!


Krachten gebundeld

Per 1 december a.s. start het team ‘Onderwijsadvies- en Kwaliteitszorg’(O&K) bij OSZ. Dit team wordt gevormd door de beleidsmedewerkers onderwijs die eerder onderdeel waren van de oude afdeling BBO. De overige medewerkers BBO gaan verder in de afdeling Bestuursondersteuning (BO).


Call promoties in de Geesteswetenschappen 2014

Dit bericht is bedoeld voor de medewerkers van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Archeologie en voor de (onderzoeks)masterstudenten in de Faculteit der Geesteswetenschappen en in de Faculteit der Archeologie. NWO heeft de call gepubliceerd voor het subsidieprogramma Promoties in de Geesteswetenschappen 2014 . Deadline: dinsdag 4 maart 2014, 11.59 uur.


In de startblokken voor Horizon 2020

Naar verwachting kunnen in december de eerste aanvragen worden ingediend voor het nieuwe EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020. Dat is de opvolger van KP7. Onderzoekers kunnen zich nu al voorbereiden met behulp van informatiebijeenkomsten en trainingen.


Let's Get Social

Hulp nodig bij het opzetten van een Twitteraccount of LinkedInprofiel? Of wilt u weten hoe u uw onderzoek of werk beter onder de aandacht kan brengen via sociale media? Stel al uw vragen over sociale media tijdens de bijeenkomsten van  Let’s Get Social.  De volgende bijeenkomst is op  15 mei  15.00-16.00 uur in de Scienceclub, Gorlaeus Laboratorium.


E-journals op uw tablet

Voortaan snel toegang tot (uw favoriete) wetenschappelijke e-journals op uw tablet met de gratis app Browzine: fulltext, altijd actueel en volop mogelijkheden om offline op te slaan of online te delen.


7 november 2013: symposium Excellence through Diversity

Op 7 november 2013 is het jaarlijkse symposium over diversiteit. Bestuurders, medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden spreken elkaar daar over de bijdrage die diversiteit en inclusiviteit leveren aan de wetenschap, het onderwijs en de universiteit als organisatie. Met inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!


Introductiedag nieuwe medewerkers

Van harte welkom bij de Universiteit Leiden! U maakt nu deel uit van de oudste universiteit van Nederland. We nodigen u graag uit voor de introductiebijeenkomsten op maandag 17 maart en maandag 22 september 2014!


Facultaire Opening Academisch Jaar

Graag nodigen wij u uit om, met medewerkers en studenten uit besturen en commissies van de Faculteit der Geesteswetenschappen, het glas te heffen op het nieuwe academisch jaar.


AV-demonstratie en BHV-alert

Universiteitsbreed wordt de AV-apparatuur in 180 onderwijsruimten gestandaardiseerd. Daar de afgelopen zomer veel collegezalen reeds zijn aangepast, worden er op dinsdag 3 september demonstraties van het gebruik van audiovisuele middelen in de collegezalen. Er wordt uitgelegd hoe alle apparatuur werkt en welke mogelijkheden er zijn. Ook is er gelegenheid vragen te stellen en te oefenen.