Actueel

Wilt Idema ontvangt prijs van Chinese overheid

Emeritus hoogleraar oude Chinese literatuur Wilt Idema is dit jaar een van de winnaars van de Special Book Award of China. De Chinese overheid reikt deze prijs uit aan vertalers, schrijvers en uitgevers met grote verdiensten voor China. Idema hoort daar onmiskenbaar bij.


Uitnodiging facultaire opening academisch jaar

Op 2 september heffen we samen het glas op de start van het academisch jaar; dat we een mooi en inspirerend jaar tegemoet gaan! We nemen feestelijk afscheid van Jolanda Riel, luisteren naar de vooruitblik van decaan Wim van den Doel op het nieuwe academische jaar en zien wie de Facultaire Onderwijsprijs dit jaar heeft gewonnen.


Hyperdiversiteit in de neerlandistiek

Vlaams premier Geert Bourgeois en rector magnificus Carel Stolker waren op maandag 17 augustus in het Academiegebouw bij de opening van het 19e Colloquium Neerlandicum. Dat is een driejaarlijks congres waar leden van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek ideeën en ervaringen uitwisselen.


Popmuziek: De soundtrack van een Westerse cultuur?

Pop is overal, lijkt het. Populaire muziek is onlosmakelijk verbonden met de hedendaagse samenleving. Wat gaat er achter schuil? De Academie der Kunsten start een nieuw keuzevak dat het fenomeen popmuziek onderzoekt vanuit sociologisch en historisch perspectief. Het vak gaat in september van start en iedereen kan het volgen.


'Den Haag lijkt mij perfect'

Ruim 290 studenten die dit jaar een Leidse opleiding in Den Haag gaan volgen, maakten op 11 augustus op de mooiste hotspots van de hofstad kennis met de stad en met elkaar. 'Den Haag lijkt mij perfect, het ligt gunstig en is internationaal georiënteerd.'


Vrijheid en gif in de Nacht van Kunst & Kennis

De Nacht van Kunst & Kennis op 19 september is extra feestelijk vanwege de viering van het 88e lustrum van de Leidse universiteit. In het Academiegebouw draait het om het lustrumthema Vrijheid in vier tweegesprekken. En in de Stadschouwburg feliciteert De Veenfabriek de Leidse universiteit met een muziektheatervoorstelling over de Leidse gifmengster Goeie Mie.


Leidse wetenschappers maken met ROC studenten Berber oefen-apps

Op 7 juli vond een bijzondere ontmoeting plaats op de Universiteit Leiden. Derdejaars studenten van de opleiding Web Applicaties en Mobiele Applicaties van het ROC Leiden presenteerden een tweetal apps waarmee het Riffijns Berber geoefend kan worden. Riffijns Berber, of Tamazight, is de thuistaal van de meeste Marokkanen in Nederland. De opdrachtgevers waren Khalid Mourigh en Maarten Kossmann, twee docenten aan de Universiteit Leiden.


Asian Library blog: volg de bouw aan het Azië expertisecentrum

De Universiteit Leiden krijgt een uniek expertisecentrum op het gebied van Azië: de ‘Asian Library’. Nu al kun je de ontwikkelingen rond dit centrum volgen op de Asian Library Blog. Zo lees je hoe er gewerkt wordt aan deze “major international knowledge hub”, die 37 kilometer boeken gaat huisvesten en die tegelijkertijd een state-of-the-art studieruimte, maar ook een internationaal ontmoetingscentrum wordt.


Colloquium Neerlandicum: belangstelling voor Nederlands groeit wereldwijd

Van 17 tot en met 21 augustus organiseert de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek het Negentiende Colloquium Neerlandicum. Meer dan 250 hoogleraren en docenten uit bijna veertig landen strijken deze week neer aan de Universiteit Leiden om ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen over hun vakgebied. Het colloquiumprogramma omvat zo’n 140 lezingen en tal van culturele activiteiten. Het thema dit jaar: hyperdiverse neerlandistiek.