Duurzame Geesteswetenschappen

Een wereld te ontdekken, plan voor de Commissie Regieorgaan Geesteswetenschappen en meer informatie, documenten over Duurzame Geesteswetenschappen.


* alleen toegankelijk binnen het FGW domein. Werkt u vanaf thuis dan is het via de remote werkplek mogelijk dit document te openen.

Achtergronden

Reorganisatie Faculteit der Letteren (2008)
Onderstaande documenten zijn afgesloten voor PC's die zich buiten het FGW domein bevinden. Werkt u vanaf thuis dan is het via de remote werkplek (zie www.vuw.leidenuniv.nl, onder 'direct naar') mogelijk de documenten te openen.

Laatst Gewijzigd: 01-10-2010