Programma Nederlandse taalkunde

De specialisatie Nederlandse taalkunde biedt je de gelegenheid je inzicht te verdiepen in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan.

Programmainformatie

" class="getfive" title="" alt="" />

De specialisatie Nederlandse taalkunde is een specialisatie van de Master Neerlandistiek/Dutch Studies. Ze biedt je de gelegenheid je inzicht te verdiepen in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur, het gebruik en de geschiedenis van het Nederlands. Je hebt ruime mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en te combineren. Er is veel aandacht voor de samenhang tussen verschillende perspectieven en voor interdisciplinariteit.

Je legt je eigen accent (historisch of juist modern). Dat doe je door te kiezen voor een van de al uitgestippelde trajecten, te weten ‘De andere taalgeschiedenis’ waarin je via uniek bronnenmateriaal (gekaapte brieven) op zoek gaat naar de alledaagse taal uit het verleden die we nog nauwelijks kennen. Of je kiest voor ‘De sturende kracht van taal’. Daarin onderzoek je hoe je met specifieke uitingen de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden. Dit laatste onderwerp is in het bijzonder interessant als je belangstelling uitgaat naar zowel de taalkunde als de taalbeheersing.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te kiezen binnen deze specialisatie.


Roosters en kalender

  • In de roosters voor de MA Neerlandistiek vind je de locaties en tijdstippen van de colleges van de specialisatie Nederlandse Taalkunde.

  • De facultaire jaarindeling geeft een overzicht van cursusroosters, tentamenperiodes en vakantiedagen.

Studiegids: programmaoverzicht en cursusbeschrijvingen

De Studiegids bevat een overzicht van cursusinformatie voor alle opleidingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (en andere faculteiten). De informatie in de Studiegids wordt jaarlijks, in juni, geactualiseerd. Bekijk het gedeelte Nederlandse taalkunde in de Studiegids voor meer informatie.

Inschrijving, aanmelding en tentamens

Studieadvies en begeleiding

Iedere opleiding heeft een studiecoördinator. De studiecoördinator kent de opleiding volledig en kan je bijstaan bij eventuele problemen. Typische onderwerpen om te bespreken met je studiecoördinator zijn bijvoorbeeld studievoortgang en -vertraging en tentamenreglementen.

Afstudeerprocedures

MA studenten die klaar zijn om hun afstuderen aan te vragen dienen de afstudeerprocedure te volgen. Zie de website over afstuderen voor meer informatie over deze procedure, de MA-thesis en hoe je je bij Universiteit Leiden moet uitschrijven na het afstuderen.

Onderwijs- en examenregelingen en facultaire regelgeving

Alle rechten en plichten van studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen staan beschreven in reglementen. De meest belangrijke van deze zijn hieronder getoond. Deze lijst is niet uitputtend; meer informatie over reglementen kan hier in de toekomst geplaatst worden.

  • De Onderwijs- en examenregeling beschrijft de inhoud van je opleiding en de afstudeerrichtingen binnen de opleiding.
  • Aanmelding voor colleges, werkgroepen en tentamens is verplicht: zie de uSis aanmeldingsprocedure.
  • Het Studentenstatuut informeert studenten over wat ze kunnen verwachten van de Universiteit en wat de Universiteit van hen verwacht.
  • Er is een regeling om plagiaat tegen te gaan. Deze regeling geeft advies over de wijze van citeren en brongebruik.

Zie voor meer informatie het overzicht van facultaire regelingen.

Besturen, commissies en medezeggenschap

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen worden studenten vertegenwoordigd in de volgende besturen en commissies:

Een andere commissie die relevant is voor je studie, maar waarin studenten niet vertegenwoordigd worden, is de Examencommissie.

De samenstelling van de besturen en commissies vind je op de relevante websites van de opleiding Neerlandistiek / Dutch Studies.

Contact en medewerkers Nederlandse taalkunde

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016