Programma Nederlandkunde

Deze specialisatie biedt studenten gelegenheid zich te verdiepen in de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw – de tijd van Rembrandt en Vondel – tot en met die van de hedendaagse dynamische, multiculturele samenleving.

Programmainformatie

" class="getfive" title="" alt="" />

Nederlandkunde is een specialisatie van de Master Neerlandistiek/Dutch Studies. Deze omvat een breed en gevarieerd programma van één jaar, 60 EC. De studenten hebben gelegenheid zich te verdiepen in de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw – de tijd van Rembrandt en Vondel – tot en met die van de hedendaagse dynamische, multiculturele samenleving. Daarnaast krijgen ze ook gedegen kennis over vertaalwetenschap en didactiek van het Nederlands als tweede taal.

Deze specialisatie richt zich met name, maar niet uitsluitend, op studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Alleen in Leiden wordt een dergelijk uitgebreid Nederlandstalig curriculum voor buitenlandse studenten aangeboden.

In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De opleiding zelf verzorgt de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en vertaalwetenschap.

Studenten kunnen kiezen uit vier specialisatiethema’s:

 • Nederlandse letterkunde

  Studenten verdiepen zich in de oudere Nederlandse letterkunde, van de middeleeuwen tot de Romantiek, of de moderne Nederlandse letterkunde, vanaf de Romantiek tot heden.

 • Nederlandse taalkunde

  Dit specialisatiethema gaat dieper in op het onderzoek naar de Nederlandse taal en de geschiedenis van het Nederlands, of op het onderzoek naar de verwerving van het Nederlands als tweede taal.

 • Vaderlandse geschiedenis

  Bij dit specialisatiethema bestuderen studenten de ontwikkeling die Nederland heeft doorgemaakt van de glorieperiode in de Gouden Eeuw, tot het snelgroeiende, industrieel en technisch hoogontwikkelde land met een multiculturele samenleving.

 • Nederlandse kunstgeschiedenis

  Studenten doen zelfstandig onderzoek naar de Nederlandse kunst, met de nadruk op haar ontwikkeling sinds de Gouden Eeuw.


Roosters en kalender

 • In de roosters voor de MA Neerlandistiek vind je de locaties en tijdstippen van de colleges van de specialisatie Nederlandkunde.

 • De facultaire jaarindeling geeft een overzicht van cursusroosters, tentamenperiodes en vakantiedagen.

Studiegids: programmaoverzicht en cursusbeschrijvingen

De Studiegids bevat een overzicht van cursusinformatie voor alle opleidingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (en andere faculteiten). De informatie in de Studiegids wordt jaarlijks, in juni, geactualiseerd. Bekijk het gedeelte Nederlandkunde in de Studiegids voor meer informatie.

Inschrijving, aanmelding en tentamens

Studieadvies en begeleiding

Iedere opleiding heeft een studiecoördinator. De studiecoördinator kent de opleiding volledig en kan je bijstaan bij eventuele problemen. Typische onderwerpen om te bespreken met je studiecoördinator zijn bijvoorbeeld studievoortgang en -vertraging en tentamenreglementen.

Afstudeerprocedures

MA studenten die klaar zijn om hun afstuderen aan te vragen dienen de afstudeerprocedure te volgen. Zie de website over afstuderen voor meer informatie over deze procedure, de MA-thesis en hoe je je bij Universiteit Leiden moet uitschrijven na het afstuderen.

Onderwijs- en examenregelingen en facultaire regelgeving

Alle rechten en plichten van studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen staan beschreven in reglementen. De meest belangrijke van deze zijn hieronder getoond. Deze lijst is niet uitputtend; meer informatie over reglementen kan hier in de toekomst geplaatst worden.

 • De Onderwijs- en examenregeling beschrijft de inhoud van je opleiding en de afstudeerrichtingen binnen de opleiding.
 • Aanmelding voor colleges, werkgroepen en tentamens is verplicht: zie de uSis aanmeldingsprocedure.
 • Het Studentenstatuut informeert studenten over wat ze kunnen verwachten van de Universiteit en wat de Universiteit van hen verwacht.
 • Er is een regeling om plagiaat tegen te gaan. Deze regeling geeft advies over de wijze van citeren en brongebruik.

Zie voor meer informatie het overzicht van facultaire regelingen.

Besturen, commissies en medezeggenschap

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen worden studenten vertegenwoordigd in de volgende besturen en commissies:

Een andere commissie die relevant is voor je studie, maar waarin studenten niet vertegenwoordigd worden, is de Examencommissie.

De samenstelling van de besturen en commissies vind je op de relevante websites van de opleiding Neerlandistiek / Dutch Studies.

Contact en medewerkers Nederlandkunde

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016