Neerlandistiek / Dutch Studies

De masteropleiding Neerlandistiek kent een brede neerlandistische basis en heeft een internationaal karakter.

Vier disciplinaire specialisaties

De brede basis van de opleiding komt tot uitdrukking in vier disciplinaire specialisaties. Zie de nieuwe studentenwebsite voor meer informatie:

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016