Besturen, commissies en medezeggenschap

Toelatingscommissie Neerlandistiek (MA)

Voor elke MA-opleiding is er een toelatingscommissie. Deze bepaalt op basis de Onderwijs- en examenregeling van de betrokken MA-opleiding en de algemene toelatingsregeling van de Universiteit of een student tot die opleiding toegelaten kan worden.


Bestuurlijke organisatie en medezeggenschap

De Faculteit der Geesteswetenschappen is een zeer brede faculteit met een complexe bestuurlijke structuur. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs naar voren brengen en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt studentlid worden van een aantal bestuursorganen en commissies.