Stage binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen; Handleiding voor de student

Deze handleiding is een beschrijving van de stappen, processen en deadlines die je in de gaten moet houden bij het plannen van je stage. De specifieke regels en richtlijnen voor de stage in de bachelor en (research)master vind je in de "Regeling stage in de bachelor" en "Regeling stage in de master en research master" .

Stage in een notedop

Tijdens je bachelor-, master- of researchmaster kan je stage lopen. Onder begeleiding van een docent van de faculteit (de stagedocent) en een medewerker van de organisatie waar je stage loopt (de stagebegeleider) ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. Deze werkzaamheden liggen in het verlengde van wat je als student in de opleiding hebt geleerd en leveren een bijdrage aan het werk van de organisatie waar je stage loopt. Daarnaast werk je aan een eigen stageopdracht, waarvan je de resultaten oplevert in een vooraf afgesproken eindproduct.

De plaats die de stage inneemt in het studieprogramma hangt af van de opleiding. Raadpleeg hiervoor de e-Studiegids of je studiecoördinator.


Vind je stage

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Begin ruim op tijd met het voorbereiden en plannen van de stage. Bezoek hiervoor een van de stagevoorlichtingsbijeenkomsten van de Studenten Loopbaan Service.

Facultaire stagecoördinatoren

De stagecoördinatoren kunnen je helpen bij het vinden van een stageplaats, begeleiden je bij je sollicitatie en ze coördineren de goedkeuringsprocedure. Ze hebben spreekuren waar je telefonisch een afspraak voor kunt maken. Zij bekijken de eerste versie van je stageplan voordat het naar de examencommissie gestuurd wordt en ondertekenen namens de faculteit de stageovereenkomst. Na afloop lever je bij hen je stageverslag en de evaluatie in.Belangrijk: vraag goedkeuring aan voor je stage

Voordat je met de stage mag beginnen, moet deze zijn goedgekeurd door de examencommissie van je opleiding. De examencommissie beoordeelt de geschiktheid van de stage op basis van het stageplan, dat voor akkoord is ondertekend door de stagedocent, de stagebegeleider, de stagecoördinator.


Stage lopen in het buitenland

Het is mogelijk om stage te lopen in het buitenland. Bij stages in het buitenland gelden dezelfde eisen en dezelfde procedures als bij stages in Nederland, behalve dat er ook goedkeuring voor je bestemming moet worden aangevraagd, vóórdat je je stage kunt gaan regelen.


Stageverslag en eindproduct van je stageopdracht

Na afloop van je stage schrijf je een stageverslag. Een bijlage hierbij is het eindproduct van je stageopdracht die je tijdens je stage verricht hebt. Het schrijven van het stageverslag is onderdeel van de stage en valt binnen de stageduur. Dat betekent dat de stage-instelling je tijdens de stage tijd moet geven om je eigen stageopdracht uit te voeren en het stageverslag te schrijven.


Verlenging van je stage

Het kan voorkomen dat je tijdens de stage besluit dat je langer bij je stage-instelling zou willen blijven. In dat geval moet je hiervoor een apart verzoek bij de examencommissie indienen.