Geesteswetenschappen onmisbaar in huidige tijd

Op universiteiten wereldwijd lijken de geesteswetenschappen het moeilijk te hebben. "In Japan wil de overheid de faculteiten voor sociale wetenschappen en geesteswetenschappen op meer dan vijftig universiteiten inkrimpen of sluiten", zo vertelt neurowetenschapper Gene Block (UCLA) in een opiniestuk in het Financieel Dagblad (27-02-2016).

"Het beeld van de moderne economische realiteit en de dreiging van hoge studieschulden beïnvloedt studenten in de keuze van hun studie. Studies met een praktische inslag zijn meer in trek, want, zo zegt de criticus ‘met een studie in de geesteswetenschappen kun je toch eigenlijk niets’. Nog maar 8% van de Amerikaanse studenten behaalt daarom een mastertitel in de geesteswetenschappen, aldus Block.


Bijdrage oplossingen wereldwijde vraagstukken

"Voor alle grote wereldvraagstukken, of ze nu van technologische aard zijn of niet, is een contextuele oplossing nodig waarin kennis uit de Humanities onmisbaar is. Dit geldt voor zaken als energievoorziening, voedselveiligheid, bevolkingsgroei en milieubescherming. Voor het aanpakken van dit soort "harde problemen" is begrip van menselijk gedrag en de waarden die daaraan ten grondslag liggen onontbeerlijk. Dit is nu juist waar de geesteswetenschappen zich op richten."

Kritisch denken

"Klassieke vakken helpen studenten bij de ontwikkeling van hun vermogen om kritisch te denken, ideeën en concepten nauwkeurig te verwoorden en om andere culturen en gewoonten te begrijpen en waarderen".

Goedbetaalde baan

"Het is een mythe dat je geen goedbetaalde baan kunt krijgen als afgestudeerde geesteswetenschapper," zegt Block. "Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat werknemers die een bachelordiploma in geestes- of sociale wetenschappen hebben, aan het eind van hun carrière ongeveer $2000 dollar meer verdienen dan de studenten die meer praktijkgerichte vakken hebben gekozen". Block denkt dat de situatie in Europa niet veel anders is.

Hij noemt voorbeelden van succesvolle personen met een achtergrond in geesteswetenschappen als Mark Rutte, die geschiedenis heeft gestudeerd, en Jack Ma, oprichter van het megasuccesvolle e-commerce bedrijf Ali Baba, met een bachelordiploma in Engelse letterkunde. Ook Steve Jobs, die in zijn studietijd kalligrafie heeft gestudeerd, heeft een band met de geesteswetenschappen.

Holistische aanpak

Block benadrukt dat ‘co-existentie’ van de natuur- en geesteswetenschappen niet genoeg is. Hij stelt dat in de 21ste eeuw de excellentie van een universiteit zal worden afgemeten aan de manier waarop natuur- en geesteswetenschappen kennis uitwisselen. "In Rusland en China, waar vroeger de geestes- en sociale wetenschappen gescheiden waren van de exacte vakken worden deze nu onder een dak samengebracht. Ook op het UCLA wordt bekeken hoe het bereik van geesteswetenschappen uitgebreid door nauwe samenwerkingen tussen de alfa, bèta en gamma faculteiten."

Toekomstbestendig

Block sluit zijn stuk af met de stelling "Universiteiten moeten juist gebruik maken van de verschillende disciplines die ze in huis hebben. Hierdoor kunnen de studenten verrijkt worden met een brede studieachtergrond. In deze voortdurend veranderende wereld zijn dit soort studenten het beste toegerust om de uitdagingen op sociaal, milieu-, en technische terreinen op te lossen."

Tips loopbaanadviseur: Kijk voorbij studiegrenzen

Volg een honours programma

De honours programma's die de universiteit Leiden aanbiedt, kunnen een manier zijn om interdisciplinaire ervaringen op te doen. Je kunt je inschrijven voor een honours traject in het eerste jaar van je studie.

Humanities Lab

De faculteit der Geesteswetenschappen heeft ook een "Humanities Lab". Aan de hand van verschillende keuzethema’s ontdek je de overeenkomsten, verschillen en verbanden tussen de verschillende wetenschappen. In het Humanities Lab wordt een vast programma aangeboden, maar er is ook een mogelijkheid om een "solo" programma op te stellen, op maat gemaakt naar jouw interesses.

Verbredende minor

In een later stadium van je studie kun je een minor doen. Dit kan natuurlijk in Leiden, maar kan tegenwoordig ook aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gedurende de inschrijvingsperiode in mei 2016 hebben studenten aan deze universiteiten gegarandeerd toegang tot elkaars verbredende minors.

Lees het artikel

Het hele artikel "Geesteswetenschappen juist nu onmisbaar", door Gene Blok is te lezen op de website van het Financieel Dagblad.

 
Laatst Gewijzigd: 18-03-2016