Tentamenrooster / Exam time table

" alt="" />

De tentamenroosters van de bacheloropleiding Latijns-Amerikastudies; minor Latijns-Amerikastudies; minor Braziliëstudies

Eerste semester 2016-2017


Tweede semester 2016-2017


Toelichting bij het tentamenrooster

In dit tentamenrooster staan de tentamenonderdelen gesorteerd op dag. In de 6e kolom staat de datum genoteerd. Controleer goed of je per vak alle onderdelen (deeltentamen, mondeling, eindtentamen en herkansing) hebt genoteerd. In dit overzicht staan alleen de tentamens die plaats vinden in de tentamenperiodes. Het kan zijn dat je docent een deeltentamen (of bijvoorbeeld een presentatie) organiseert tijdens de colleges. In de studiegids staan per vak alle toets onderdelen aangegeven.
Om je in uSis in te schrijven voor de verschillende tentamens kun je gebruik maken van de activiteitnummers in het rooster.

Herkansingen zijn te herkennen aan het groepsnummer; 901 en/of 902 staan voor herkansing.

Mondeling tentamens zijn te herkennen aan het ontbreken van de locatie. Er staat N.A/N.A  aangegeven. Het tentamen vindt plaats op de kamer van de docent. De mondelinge tentamens staan in het rooster van 9.00 – 17.00, de precieze indeling ontvang je van de docent.
Papers: Als een vak wordt getoetst door een paper (of als dit het grootste onderdeel van de totale toetsing is), dan staat er een registratie deadline in het rooster (laatste vrijdag van het semester). Het is belangrijk dat je voor dit onderdeel inschrijft voor de betreffende datum. De precieze inlever deadline ontvang je van de docent. Het paper staat in het rooster van 12.00-12.01 en er is geen locatie aangegeven.

Mocht je vragen hebben over het tentamenrooster; neem dan contact op met je docent of met de onderwijsadministratie.

Information in English

For English speakers there is a translation of the Dutch phrases commonly used in the time table documents.

Laatst Gewijzigd: 25-11-2016