Roosters en aanmelding

Notificaties

Informatie over roosterwijzigingen en tips aangaande speciale lezingen en evenementen: ook via Twitter.


Overzicht van deadlines voor werkstukken bij BA (excursie-)werkcolleges

Studenten worden geacht zich via uSis aan te melden voor de in te leveren werkstukken en papers van alle cursussen van de BA Kunstgeschiedenis. Deze registratie is verplicht. Met het niet tijdig registreren van werkstukken zijn naboekingskosten gemoeid (€20,-, te voldoen bij het Studiepunt). Gebruik bij het registeren de hieronder per cursus aangegeven activiteitsnummers. (Worden nog bekend gemaakt.) Noot: Het inleveren van werkstukken verloopt in principe via Blackboard's SafeAssign.