Reglementen

Facultaire regelingen

Naast de onderwijs- en examenregelingen zijn er nog diverse andere regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden: BA-, MA-werkstuk, regels en richtlijnen tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.


Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht. Dit statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten maar geeft daarnaast ook aan welke universitaire voorzieningen er voor studenten zijn.


Plagiaat

De gehanteerde definitie van het verschijnsel plagiaat luidt aan de Faculteit der Geesteswetenschappen als volgt: “het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding”.