Onderwijs en bestuur

Examencommissie Wijsbegeerte

De examencommissie is verantwoordelijk voor de toetsing, heeft de zorg voor de organisatie hiervan en waakt over het niveau van de examens, tentamens en keuzevakpakketten.