Onderwijs en bestuur

Examencommissie Wijsbegeerte

De examencommissie is verantwoordelijk voor de toetsing, heeft de zorg voor de organisatie hiervan en waakt over het niveau van de examens, tentamens en keuzevakpakketten.


Opleidingscommissie

Samenstelling en bevoegdheden van de opleidingscommissie voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte en de MA-opleidingen Philosophy.