Onderwijsprofiel

Eindtermen van de opleidingen

De doelstellingen en eindtermen van de BA- en MA-opleidingen Wijsbegeerte, en van de BA- en MA-opleidingen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied zijn apart beschreven.