Actueel

Workshop Het Sollicitatiegesprek

“Wat zijn jouw sterke en zwakke kanten?” “Waarom moeten we jou aannemen?”  Bereid je optimaal voor en zorg je dat je aangenomen wordt voor de baan waar jij voor gaat! Datum: 27 november 2014


Archeologische vondsten en Oudengelse heldendichten

Hoe voorzien archeologische vondsten ons van nieuwe inzichten in het Oudengelse heldendicht Beowulf? En kunnen de referenties aan historische overblijfselen in Beowulf ons helpen te achterhalen wanneer het gedicht geschreven is? Kom op 12 november naar de gastlezing.


Nieuwe afstudeerformulieren beschikbaar

Er zijn nieuwe afstudeerformulieren van de bachelor- en de masteropleidingen beschikbaar. Studenten die het bachelordiploma of het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding met de gevraagde bijlagen.