Actueel

In memoriam: Peter Gumbert

Op 18 augustus jongstleden overleed Dr. Peter Gumbert (geb. 23 januari 1936), emeritus hoogleraar Westerse Paleografie en Handschriftenkunde aan de Universiteit Leiden. Gumbert werd in 1979 aangesteld als gewoon hoogleraar en was voordien, vanaf 1973, lector in hetzelfde vakgebied. Gumbert ontwikkelde zich tot een prominent geleerde van het middeleeuwse boek, die tot ver buiten Nederland bekendheid genoot.


'Het is informatief naar twee kanten toe'

Veel geesteswetenschappers houden er een eigen blog op na. Deze zomer besteden we daar aandacht aan. Vandaag aan het woord: Ingrid Tieken-Boon van Ostade van het blog Bridging the Unbridgeable . Onderzoeksproject Bridging the Unbridgeable: Linguists, Prescriptivists and the General Public probeert de kloof te dichten tussen beschrijvende taalkundigen, prescriptivists en algemene taalgebruikers door onderzoek te doen naar taaladviesboeken en de regels die zij voorschrijven.


DR. P.A. Tiele-Stichting scriptieprijs 2016

In 2016 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en lezingen en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.