Nederlandkunde / Dutch Studies

Nederlandkunde omvat kennis van de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis en kunstgeschiedenis van Nederland. In Nederland is het alleen in Leiden mogelijk om een volwaardige academische opleiding Nederlandkunde voor buitenlanders te volgen. En uiteraard leer je de Nederlandse taal en cultuur het beste kennen in Nederland zelf.

De opleiding Nederlandkunde is opgericht in 1986. Sindsdien is de opleiding uitgegroeid tot een levendige internationale gemeenschap. Het contact tussen staf en studenten is goed en buiten het curriculum om worden diverse activiteiten georganiseerd om de studenten, die vaak ver van huis zijn, zich te laten thuisvoelen.

Aanbod Bachelor programma:
In het eerste jaar krijgen de studenten veel taalverwerving. Als instructietaal wordt in het eerste semester Engels gebruikt. In het tweede semester wordt van de studenten verwacht dat zij het onderwijs in het Nederlands kunnen volgen.

In het tweede jaar komen naast de taalverwervingsvakken ook inleidende vakken linguïstiek, letterkunde en geschiedenis aan bod.

In het derde jaar kiezen de studenten naast de verplichte vakken een specialisatie:
- Nederlandse kunstgeschiedenis
- Vaderlandse geschiedenis
- Nederlandse letterkunde
- Taalkunde

De studenten ronden hun studie af met een Bachelorwerkstuk.

Mogelijke vervolgprogramma's:

- Eenjarig Masterprogramma Neerlandistiek/Dutch Studies. De afgestudeerde Bachelorstudenten kunnen afhankelijk van hun keuzepakket kiesen voor de specialisatie Nederlandkunde, Moderne Nederlandse letterkunde of Nederlandse taalkunde.
- Andere Masterprogramma's onder bepaalde voorwaarden
- Tweejarig Research Masterprogramma onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld Literary Studies.  Beroepsperspectieven

Alumni Nederlandkunde komen onder andere terecht:

- bij de overheid
- in het internationale bedrijfsleven
- als docent of onderzoeker bij opleidingen Neerlandistiek, vaak in het buitenland
- als vertaler bij vertaalbureaus of als freelancer
- als ambassademedewerkers in Nederland of in het buitenlandMeer informatie in het Engels


Laatst Gewijzigd: 11-07-2013