Contact

Opleidingen

Adressen en telefoonnummers van de opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen


Facultaire instituten

Het facultaire onderzoek is georganiseerd in zes instituten die disciplinair en regionaal georiënteerd zijn: Culturele Disciplines, Geschiedenis, Kunsten, Regiostudies, Taalwetenschap en Wijsbegeerte. De instituten staan onder leiding van een wetenschappelijk directeur.


Studenteninformatiebalie

Wil je informatie over studiemogelijkheden en voorzieningen? Heb je hulp nodig met het inschrijven voor studie-activiteiten van het kerncurriculum in uSis? Vragen over je aanmelding voor een bachelor, master of promotieopleiding? Kom langs bij het Studiepunt!


Vragen, klachten en suggesties over je opleiding

Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties die je opleiding betreffen, kun je als student terecht bij de studiecoördinator van de betreffende opleiding. Voor facultaire zaken die studieoverstijgend zijn, kun je terecht bij de assessor van de faculteit.


Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen.