Collegeroosters Wijsbegeerte

De collegeroosters voor de BA-opleiding Wijsbegeerte, de pre-master en de minor.

De inhoud van dit collegerooster wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen. Controleer daarom altijd de tijdstippen en zaalnummers voor aanvang van het academisch jaar!

Laatste versie: 4 juli 2016.

Plattegrond Faculteit Geesteswetenschappen
(Witte Singel/Doelen-complex)


Inschrijven voor colleges

Studenten dienen zich voor de cursussen te schrijven via uSis. Voor de inschrijving gebruikt u het studiegidsnummer of het uSis-Activiteitennummer zoals vermeld in het collegerooster. Meer informatie over inschrijving


Collegeroosters BA Wijsbegeerte 2016-2017

" class="getfive" title="" alt="" />


BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject


Propedeuse, semester 1
Propedeuse, semester 2
Tweede jaar, semester 1 
Derde jaar, semester 1
Derde jaar, semester 2

BA Wijsbegeerte, Standaardtraject 


Propedeuse, semester 1
Propedeuse, semester 2  
Tweede jaar, semester 1
Tweede jaar, semester 2
Derde jaar, semester 1
Derde jaar, semester 2


Collegerooster Pre-master Philosophy 2016-2017

Voor de cursussen die zijn opgenomen in de pre-masterprogramma's Philosophy zie het rooster voor de BA Wijsbegeerte, Standaardtraject (hierboven).

Collegerooster Minor Ethiek, politiek en cultuur 2016-2017

Minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Semester 1
Semester 2

Laatst Gewijzigd: 25-11-2016