Voorlichting 'Eerst De Klas' en 'het OnderwijsTraineeship'

Heb je wel eens gedacht aan een baan voor de klas maar weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je geen zin om nog langer te studeren zonder dat je salaris ontvangt? Tijdens deze informatiebijeenkomst krijg je uitleg over twee traineeships die een goed startpunt kunnen zijn als je op één van bovenstaande vragen ‘ja’ hebt geantwoord: Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship. Jouw bijdrage aan de toekomst van de volgende generaties start op 4 maart 2015.

Voor de klas als academicus: wat zijn mijn opties?

Wil jij zinvol werk combineren met een uitdagend opleidingstraject? Heb je wel eens gedacht aan een baan voor de klas maar weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je geen zin om nog langer te studeren zonder dat je salaris ontvangt?


Voor wie

academici die (bijna) in het bezit zijn van een universitaire Masterdiploma. Je Bachelor heb je gevolgd in een vak dat aansluit bij één van de volgende schoolvakken:

Wiskunde

Natuurkunde

Management & Org.

Maatschappijleer

Scheikunde

Engels

Duits

Geschiedenis

Klassieke talen

Frans

Biologie

Filosofie

Economie

Nederlands

Aardrijkskunde

Spaans

Informatica

Ontwerpen

Natuur, Leven & Techniek

 

Wij bieden

  • Een volledig vergoede universitaire opleiding tot eerstegraads docent in jouw vakgebied;

  • Direct een betaalde baan als docent in het voortgezet onderwijs;

  • Een hoogwaardig leiderschapsprogramma i.s.m. het bedrijfsleven (Eerst De Klas) of een     verdiepingsprogramma rondom actuele onderwijsthema’s (OnderwijsTraineeship);

  • Trainingen gericht op talentontwikkeling en persoonlijke groei;

  • Een netwerk van gelijkgestemde academici.

Datum, locatie en toegang

Woensdag 4 maart van 15.00 – 17.00, Lipsius zaal 003.

Toegang is vrij voor studenten van bovenstaande opleidingen. Weet je al dat je gaat komen? Stuur ons dan alvast een mail met je naam, studentnummer en opleiding naar loopbaanservice@hum.leidenuniv.nl

Over de programma’s

Eerst De Klas: helpt jou én het onderwijs vooruit

Dit traineeship is bedoeld voor excellente, jonge academici met interesse in onderwijs en bedrijfsleven. Je geeft les in het voortgezet onderwijs en parallel hieraan behaal je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Daarnaast volg je een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest toonaangevende organisaties in Nederland. Eerst De Klas stimuleert zo talentontwikkeling en biedt brede oriëntatie op een functie met maatschappelijke relevantie, vanuit de gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom.

Eerst De Klas, mede geïnspireerd op internationale initiatieven als TeachFirst (UK) en Teach for America, is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met als doel om de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs. Om zo docenten te creëren die zelf middenin de maatschappij staan, over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en de samenwerking opzoeken met de buitenwereld. Zo kun je inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs bieden. Voor iedereen. Dát is de missie van Eerst De Klas.

Vacature Eerst de Klas

Het OnderwijsTraineeship: combineert vakinhoud met visie op onderwijs

Dit leerwerktraject is bedoeld voor afgestudeerde academici die een loopbaan in het onderwijs overwegen. Je start direct met een betaalde baan als docent op een middelbare school, krijgt een verdiepingsprogramma op maat aangeboden rondom actuele onderwijsthema’s en volgt een universitaire opleiding tot eerstegraads docent. Je wordt zo naast docent ook expert op onderwijskundige thema’s waardoor je een uitdagende loopbaan in het onderwijs tegemoet gaat!

Zonder kennisoverdracht geen vooruitgang. Maar daarvoor zijn voldoende kundige en vooruitstrevende docenten nodig. Vandaar het OnderwijsTraineeship, dat in 2013 startte op initiatief van het ministerie van OCW, de VO-raad, VSNU en de universitaire lerarenopleidingen.

Vacature OnderwijsTraineeship

 

Laatst Gewijzigd: 05-02-2015