‘Alumni zijn Nederlands beste ambassadeurs’

Nederlandse en buitenlandse alumni zijn de smeerolie  in de relatie tussen Azië en Nederland. Dat was een van de conclusies van de regiodag van de Nederlandse ambassadeurs in Azië en Oceanië. Ze kwamen op 30 januari bijeen in het Leidse Academiegebouw.

Meer halen uit kennisuitwisseling

China

China

Het doel van de bijeenkomst was uit te zoeken hoe er meer te halen is uit internationale kennisuitwisseling en hoe ambassades en kennisinstellingen meer aan elkaar kunnen hebben. En aan het eind dienden de contouren van een concreet actieplan zichtbaar te zijn. Niet alleen waren er zo’n 25 ambassadeurs, ook Leidse hoogleraren, vertegenwoordigers en bestuurders van universiteiten en hogescholen en andere kennisinstellingen stonden op de gastenlijst van rector magnificus Carel Stolker en Geesteswetenschappendecaan Wim van den Doel.


Azië ontwikkelt zich snel

Japan

Japan

Azië is booming en het Bruto Nationaal Product van deze regio streeft dat van de VS en Europa naar verwachting tussen 2025 en 2030 voorbij. En dat niet alleen. Azië heeft zich ook wetenschappelijk razendsnel ontwikkeld: de beste Nederlandse universiteiten, waaronder de Leidse, komen we in de rankings tegen in de top honderd; Azië heeft er al vijf in de top vijftig. Misschien heeft Azië lang kunnen leren van het westen, maar de kanteling is begonnen: bètafaculteiten in China beschikken over apparatuur waar men in Nederland alleen maar van kan dromen. Ko Colijn, directeur van Clingendael benadrukte dat de relaties met Azië niet alleen gaan om economie en zakendoen. Andere thema's zijn innovatie, veiligheid, rechtsorde en cultuur. Zo trekken bijvoorbeeld onze conservatoria ook steeds mer Aziatische talenten


Kennen en kennismaken

Men is het er over eens dat er een cruciale rol is weggelegd voor alumni. Niet alleen de Nederlandse alumni, waarvan een deel uitzwermt over de wereld maar ook de Aziatische studenten die in Nederland hebben gestudeerd. Hans Schutte, directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) somde in zijn voordracht een stuk of zes Aziatische ministers op die in Nederland een opleiding volgden. ‘Het gaat in de relaties met en in het oosten om people-to-people-contacten, benadrukte hij. Daarmee onderstreepte hij het belang van netwerken, van elkaar kennen of met elkaar kennismaken.

Meer Chinese studenten naar Nederland

Korea

Korea

Een ander thema dat aan de orde kwam was de werving van Aziatische studenten; zonder studenten immers geen alumni. Aart Jacobi, ambassadeur in Peking, vertelde dat jaarlijks 400.000 Chinese jongeren voor studie naar het buitenland gaan. 21% gaat in Europa naar Engelstalige landen als Ierland of Engeland. En het gaat de studenten niet alleen om het diploma maar ook om de experience van het kennismaken met een andere cultuur. 6700 Chinese studenten komen jaarlijks naar Nederland. De verwachting is echter dat het aantal Chinese studenten dat een tijd in het buitenland verblijft nog verder zal stijgen. Er zullen dus ook méér Chinezen naar Nederland, en ook naar Leiden komen.


Andere behoeftes

Indonesië

Indonesië

Zijn we daar klaar voor? Een goed gefaciliteerd verblijf is voor Chinese studenten net zo belangrijk als de werving, aldus Jacobi. Het niveau van het Engels van de studenten is vaak nog een probleem. Ook werken Chinezen liever individueel dan in groepen. En ze trekken naar elkaar toe, mede omdat ze geen aansluiting vinden bij het Nederlandse studentenleven. Op hen en andere Aziatische studenten toegesneden activiteiten zijn dus belangrijk. ‘En ze werken keihard’, zei Carel Stolker al in zijn inleiding. ‘Tien Chinezen in een groep krikken het niveau flink op; zij halen de hoogste cijfers. Dat zet ook de andere studenten aan tot beter studeren.’


Alleen in Leiden te volgen

Wie Japans, Chinees of Koreaans wil studeren, kan alleen bij de Universiteit Leiden terecht. Momenteel studeren zo'n honderd studenten Japans, honderd Chinees en veertig Koreaans. Daarnaast volgen tientallen studenten de opleiding South and Southeast Asian Studies. Deze studenten zullen een beter dan gemiddeld inzicht hebben in de culturen en omgangsvormen in die landen en ook de taal spreken. Dat kan hun een belangrijke rol geven na hun afstuderen.

Investeren in dragers

Het is duidelijk dat internationale kennisuitwisseling dragers nodig heeft. En dat die dragers mensen zijn. Als de kennisuitwisseling intensiever moet, dient geïnvesteerd te worden in relaties tussen mensen. Het actieplan zal leren hoe.

(31 januari 2015/CH)

Zie ook

Instituut voor Area Studies

Studeren in Leiden

Bachelor


Master

Laatst Gewijzigd: 04-02-2015